Overzicht saldering

Zojuist weer wat statistieken bijgewerkt (je bent gek van/met cijfers of niet…) en de nota’s tot en met dit jaar toegevoegd aan de onderstaande grafiek.

overzicht-energienota-tm2014

Zo is vanaf 2009 de teruggeleverde (gesaldeerde) elektriciteit in rood weergegeven (in Euro’s) en in blauw de afgenomen (ofwel: geleverde) elektriciteit. In dat jaar (2009) ben ik van Essent overgestapt naar Greenchoice.

Helaas kan ik de jaren 2006 t/m 2008 niet meer achterhalen, en heb ik schattingen daaruit achterwege gelaten. Maar gezien de 3-9 (kleine) panelen zal het bedrag hiervan tientjes-werk zijn geweest.

Zoals je ziet ik balanceer de laatste jaren aardig op  kosten-neutraliteit: mijn maandelijkse energienota wordt ‘weggestreept’ door de gesaldeerde elektriciteit.

Gedragsregels bij laadpalen

generator_3a4bbe De elektrische vervoersmiddelens zoals auto’s, motoren, scooters, brommers, fietsen zijn de laatste jaren drastisch in opkomst binnen Nederland. Ondanks dat er stevig gewerkt wordt aan het uitrollen van een landelijk en bereikbaar laad-netwerk gebeurt het toch veelvuldig dat een laadpunt bezet blijkt te zijn of gewoonweg buiten werking is. Vandaar dat er onder bezitters van elektrische voertuigen een gedragscode of laadpaal etiquette is ontstaan. Maar helaas blijkt de gebruiker(s) van de gewone brandstof-auto soms uit onwetendheid, soms uit asociaal gedrag situaties ontstaan die uiterst vervelend worden als je moet laden.
Continue reading

Groene grachten 14 september 2014

In Amsterdam, op zondag 14 september van 13.00u tot 18.00u wordt een heuse solar boat parade georganiseerd door ‘De Groene Grachten’.

Op het terrein van de Westergasfabriek zal een gevarieerd aanbod van ontwikkelingen getoond worden, met als thema duurzaamheid in Amsterdam. Dit alles wordt op een laagdrempelige manier gepresenteerd, zodat u zelf ziet hoe nabij diverse ontwikkelingen zijn.

Jullie zijn van harte welkom om daar eens nader kennis te maken en indrukken op te doen!

Surf intussen ook naar de websites www.groenegrachten.nl en www.solarboatparade.nl en uiteraard www.degroenemenukaart.nl om alvast verder te lezen!

Woningbouwcooperaties en huurwoningen

reuse_reduce_recycleIk trof recent (27 augustus to be precise) een uitzending aan op de NPO over duurzaamheid, recycle en cradle-to-cradle. Daarbij kwam het onderwerp naar voren dat ‘bezit’ van goederen in de nabije toekomst gaat verschuiven naar ‘gebruik’  van goederen. Door de toenemende bevolking, de dalende beschikbaarheid van grondstoffen ontstaat deze situatie versneld: er is groeiende wens, maar dalend aanbod (resulterend in dus ongetwijfeld hogere vraagprijs).

Dat heeft gevolgen voor iedereen. Ook voor de mensen die in een huurwoning leven, een doelgroep die vaak last kan ondervinden als men op eigen initiatief zonnepanelen, zonneboilers of zuinigere ventilatie-systemen plaatst.

Er schijnt een pilot te draaien bij een nederlandse woningbouwcoöperatie waar de huurders tegen besparing van energieverbruik een apparaat kunnen huren. De huurtermijn bedraagt voor bijvoorbeeld een koelkast en/of vriezer 7 jaar. Door een hoog energie-label (dus: hoog-efficient apparaat) uit te zetten bij de huurder, realiseert de woningbouwvereniging een lager energieverbruik bij de huurder, en kan de huurder met de bereikte besparing dit efficiëntere apparaat in bruikleen krijgen (bij gelijkblijvende huurlast (en afnemende energierekening)).

Ik vraag me af, zijn er reeds meerdere woningbouwcoöperaties bekend die dit actief reeds aanbieden? Zijn er reeds huurders die mogelijk hier al ervaringen (positief en negatief) mee hebben? Welke woningbouwcoöperaties breiden hun dienstverlening op deze wijze uit?

Want zo simpel kan naast een koelkast en vriezer, ook oven, magnetron, inductiekookplaat/gasfornuis, vaatwasmachine bijdragen aan lagere energiekosten, verhoogd verbruik van grondstoffen, en comfort voor gebruiker en verhuurder.