Groene grachten 14 september 2014

In Amsterdam, op zondag 14 september van 13.00u tot 18.00u wordt een heuse solar boat parade georganiseerd door ‘De Groene Grachten’.

Op het terrein van de Westergasfabriek zal een gevarieerd aanbod van ontwikkelingen getoond worden, met als thema duurzaamheid in Amsterdam. Dit alles wordt op een laagdrempelige manier gepresenteerd, zodat u zelf ziet hoe nabij diverse ontwikkelingen zijn.

Jullie zijn van harte welkom om daar eens nader kennis te maken en indrukken op te doen!

Surf intussen ook naar de websites www.groenegrachten.nl en www.solarboatparade.nl en uiteraard www.degroenemenukaart.nl om alvast verder te lezen!

Woningbouwcooperaties en huurwoningen

reuse_reduce_recycleIk trof recent (27 augustus to be precise) een uitzending aan op de NPO over duurzaamheid, recycle en cradle-to-cradle. Daarbij kwam het onderwerp naar voren dat ‘bezit’ van goederen in de nabije toekomst gaat verschuiven naar ‘gebruik’  van goederen. Door de toenemende bevolking, de dalende beschikbaarheid van grondstoffen ontstaat deze situatie versneld: er is groeiende wens, maar dalend aanbod (resulterend in dus ongetwijfeld hogere vraagprijs).

Dat heeft gevolgen voor iedereen. Ook voor de mensen die in een huurwoning leven, een doelgroep die vaak last kan ondervinden als men op eigen initiatief zonnepanelen, zonneboilers of zuinigere ventilatie-systemen plaatst.

Er schijnt een pilot te draaien bij een nederlandse woningbouwcoöperatie waar de huurders tegen besparing van energieverbruik een apparaat kunnen huren. De huurtermijn bedraagt voor bijvoorbeeld een koelkast en/of vriezer 7 jaar. Door een hoog energie-label (dus: hoog-efficient apparaat) uit te zetten bij de huurder, realiseert de woningbouwvereniging een lager energieverbruik bij de huurder, en kan de huurder met de bereikte besparing dit efficiëntere apparaat in bruikleen krijgen (bij gelijkblijvende huurlast (en afnemende energierekening)).

Ik vraag me af, zijn er reeds meerdere woningbouwcoöperaties bekend die dit actief reeds aanbieden? Zijn er reeds huurders die mogelijk hier al ervaringen (positief en negatief) mee hebben? Welke woningbouwcoöperaties breiden hun dienstverlening op deze wijze uit?

Want zo simpel kan naast een koelkast en vriezer, ook oven, magnetron, inductiekookplaat/gasfornuis, vaatwasmachine bijdragen aan lagere energiekosten, verhoogd verbruik van grondstoffen, en comfort voor gebruiker en verhuurder.

Update PIR augustus

Intussen zijn we 2 maanden verder, en is mijn ‘case’  door mijn rechtsbijstand overgedragen aan een externe partij voor second opinion.

Ik weet niet beter dan dat e.e.a in behandeling is, maar wat de exacte status is: dat is mij nog niet teruggekoppeld van een van beide partijen. Ik schat in dat de vakantieperiode ongetwijfeld enige invloed heeft, maar minstens op zijn plek is een update voorafgaand aan de vakantieperiode naar hun client. Maar ik heb geduld, doch maak mij ook zorgen aangezien het aCM een paar klachten (ruim 11.000 signalen/klachten) over het hoofd gezien heeft (bron: Stentor)

Dus… wordt nog steeds vervolgd! Wel ben ik nog steeds bezig met de voorbereiding op een elektrische auto. Echter ik vrees dat ik mijn 1-fase meter moet vervangen door een 3-fase meter, die zeer waarschijnlijk als ‘slim’ aangeboden wordt door netbeheerder Enexis. Uiteraard wacht ik met omschakelen hiervan zodra ik mijn productie door zonnepanelen voor saldering/facturatie heb doorgegeven aan mijn energiebedrijf. Dat zal dus eind september zijn.

Woonwijk vergroent zienderogen

Afgelopen weken viel het me op dat vele woningen in mijn woonwijk voorzien zijn van zonnestroompanelen. Hulde! Bijgaand de woningen die gespot zijn.

Schitterend te zien hoe meer mensen deze duurzame lokale energieproductie omarmen. Momenteel ontbreken bij mij verdere technische details als merk/type omvormer(s), merk/type PV-panelen, eventuele wetenswaardigheden als monitoring van de productie. Helaas doet het mij ook pijn om te constateren dat de plannen om ultimo 2020 de nederlandse wetgeving (rondom saldering) aan te passen door dhr. Van de Kamp (Economische Zaken), dus of deze mensen bijtijds financieel ‘break even’  gaan spelen, dat wordt nog een bijzonder aandachtspunt (helaas). Hoog tijd voor een ministerie van Energietransitie, zoals België, Griekenland en Israel deze al reeds hebben. Want zonder een geborgde, betaalbare energievoorziening is de economie nergens…

Mocht ik te zijner tijd meer komen te weten over de technische details van de waargenomen PV systemen, dan zal ik dat uiteraard laten weten.