Ventilatie onderhoud

Het is geregeld nodig om ook het ventilatiesysteem te reinigen. Dit keer heb ik de ventilatieroosters gecombineerd tijdens het ramen lappen.

Zie onderstaand het resultaat van ca. een half jaarlijkse reinigingsbeurt.

Dit is een normaal ventilatiesysteem, wat niet voorzien is van enige filtering. Mijn ventilatieroosters staan altijd open, tenzij bij zware storm er een stevige luchtstroom rechtstreeks op de roosters naar binnen blaast (maar dat is in het binnenland bijna te verwaarlozen).

Heeft uw woning een ander ventilatiesysteem, dan hoop ik dat u toch periodiek een controle uit (laat) voeren danwel bijtijds filters laat vervangen.

Teruglevering vanaf 2006

Sinds december 2006 is het terugleveren/invoeden met zonnestroompanelen in mijn woning gestart. Leuk moment om na zo’n warme zomerse dag eens te kijken naar de meterstanden.

Teller Meterstand [kWh]
T1 (verbruik hoog tarief) 6.790
T2 (verbruik laag tarief) 3.173
T6 (teruglevering laag tarief) 4.250
T7 (teruglevering hoog tarief) 10.563

Aangezien ik nog met hoog-en laagtarief werk, is het duidelijk dat het hoog-tarief het meeste noteren laat met de meterstanden (5/7 van de week is/zijn grotendeels hoogtarief, grof genomen).

Zo is mijn verbruik sinds 2006 : 6790 + 3173 = 9.963 kWh en is er totaal terug geleverd: 4.250 + 10.563 = 14.813 kWh.

Netto ben ik dus al jaren ‘ neggie’ , ofwel negatief verbruikend elektriciteitsconsument: 9.963 kwh – 14.813 = 4.850 kWh negatief :) en dus ook een negatieve energierekening voor het elektriciteits ‘aandeel’ (ofwel: ik krijg er een positief banksaldo van i.p.v een drukkende lastenpost op mijn huishouden)

Saldering is het (bij een digitale elektriciteistmeters zoals mijn ISKRA) het administratief verrekenen van verbruik en teruglevering (invoeding van gegenereerde elektriciteit)

Addendum

Als ik globaal even een aanname doe, en zeg dat een kWh op 22 eurocent staat, dan is de 14.813 kWh een waarde van ongeveer € 3.200. En laat dat net aanschafprijs van de eerste set zonnepanelen (570Wp)  zijn, zover ik me kan herinneren (tegen toen astronomische prijzen van ca. 5-6 Euro per Watt-peak).

Dus op naar de tweede set (die ca. 6.000 euro kostte (1140Wp)), en de derde set die ca 3.000 euro kostte (3100Wp))

Tee-vee-teee…. holladijeee!

3 juli sessie Kantelen

jan_rotmans_roland_van_den_herikVandaag ben ik als een van de gegadigden uitgenodigd en gastvrij ontvangen in het gemeentehuis in Reuver, waar Jan Rotmans samen met zijn kantel-team allen verzamelden.

In totaal waren er circa 20 mensen uit de 7 noord-limburgse gemeenten bijeengekomen, vanuit diverse achtergronden (zelfstandigen, middenstand, politiek, burger). Gedurende drie uur is er openlijk gesproken en gedacht over de regio, de kenmerken die ons bindt, de uitdagingen die we zien op een grote diversiteit aan thema’s.

Uiteindelijk zijn er 4 thema’s benoemd, waarbij ik voor mijn persoonlijke uitdaging een niet-alledaags thema gekozen heb. Ik laat me even hier niet over uit in details over de benoemde thema’s, aangezien alle ideeën nog in pril stadium van ontwikkeling zijn. Wel geeft het mij energie dat er gelijken elkaar gevonden hebben! En dat is een positief teken! Verwachting is in elk geval dat we circa 4 keer per jaar bij elkaar komen en uiteindelijk een advies aan de 7 gemeenten kunnen presenteren.

Wordt vervolgd!

Regeling energiebesparing sociale huursector

Met ingang van vandaag veranderen diverse wetten in Nederland. 1 in het bijzonder wil ik graag onder de aandacht brengen: het energiezuiniger maken van woningen in de sociale huursector.

Veelal willen huurders graag hun energielast omlaag brengen, maar dat heeft vaak voeten in de aarde. Denk daarbij aan bezwaar vanuit de verhuurder, de uitvoerbaarheid (een zonneboiler met CV-ondersteuning en/of lage temperatuurverwarming).

Bent u als huurder in de situatie dat u een woning in de sociale huursector heeft, dan is het praktisch om uw verhuurder hierover te informeren en samen te inventariseren naar eventuele mogelijkheden en tijdslijnen. U zelf zal genieten van lagere energielasten en veelal verhoogd comfort, en uw verhuurder kan e.e.a. met de subsidie-mogelijkheden planmatig aanpakken. Zeker zolang er initieel 400 miljoen Euro voor gereserveerd is. 

Bron: Rijksoverheid

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen-1-juli-2014/nieuws/2014/06/20/subsidieregeling-van-400-miljoen-voor-energiebesparing-sociale-huursector-1-juli-open.html

Jan Rotmans & zeven noord-limburgse gemeenten

jan_rotmans_roland_van_den_herik
Hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans

Afgelopen woensdag, 25 juni j.l., ben ik samen met een kameraad uitgenodigd door gemeente Gennep om aan te schuiven bij de presentatie van Jan Rotmans in de Maaspoort te Venlo. Jan Rotmans heeft zeven noordlimburgse gemeenten (Gennep, Venlo, Beesel,  Bergen, Venray en Peel en Maas, Horst aan de Maas) om in een pilot een transitie in beweging te zetten. Het symposium “Kantelen naar een energieke regio’ omvat vele aspecten van duurzaamheid, en plaatst de ontwikkelingen in samenleving en economie in een daglicht van een bijzonder event: een overgang naar ‘anders’, het ‘kantelen’. Let wel: energiek is hier breed geplaatst, en niet (louter) gericht op duurzame energie (zon/wind/waterkracht).

Een term (‘kantelen’) die inmiddels veel gebruikt wordt om mensen duidelijk te maken dat de oude, centraal geleide, verticale samenleving waarin veel zaken vastliggen, en iedereen weet wat en hoe te doen, razendsnel aan het veranderen is. Met andere woorden: de Nederlandse samenleving, en dus ook zeker die van Noord-Limburg, bevindt zich in een overgangsfase.

Op donderdag 3 juli a.s. volgt een verdere bijeenkomst waar ik aan deel neem.  Uiteraard zal ik waar mogelijk jullie hiervan op de hoogte blijven houden en hopelijk ook inspireren!

PIR update Juni

Een tussentijdse update over mijn protest (juridisch gevecht) tegen het (in mijn ogen) onrechtmatige PIR wat is opgezet door de nederlandse netwerkbedrijven.

Inmiddels is namens mij door mijn advocaat wederom het CBP een ‘signaal’ aangemaakt rondom het PIR en de privacy. Aangezien ik al vanaf 2006 mijn systeem rondom toenmalige wetgeving had aangemeld, via een email bij toenmalig energiebedrijf Essent (‘ik ga terugleveren conform de Elektriciteitswet’) ben ik ondanks bezwaren recentelijk ongevraagd en met onjuiste gegevens geregistreerd door Enexis, die als netwerkbedrijf helaas maar een verantwoording tot aan de hoofdzekering heeft te voeren. Alles op mijn huiselijke elektriciteitsnet is mijn verantwoording, en of ik 3 kWatt straalkachels plaats of een hoogtezon, Jacuzzi: dat is mijn zorg. Zolang ik maar beneden de aansluitwaarde van de hoofdzekering blijf ;)

Momenteel zijn er vanuit de samenleving onvoldoende signalen naar CBP gegaan, zodat daar een lage prioriteit aan gegeven wordt. We weten allemaal hoe een administratief systeem tegen je kan worden gebruikt, als we kijken naar het verleden. Ook is er nog (geen) jurisprudentie hierover die handvaten geeft. Ik voel me net als Don Quichotte en de spaanse molens vechtend. No pun intended, ik ben voor duurzame energie, en zeker windenergie :)

Oproep aan een ieder om daadwerkelijk klachten in te dienen (signalen) richting netwerkbedrijven en vooral CBP zodat e.e.a. hoger op de actielijst komt te staan.

Momenteel schakel ik een second opinion in van een onafhankelijk juridisch adviseur om verdere stappen te bespreken. Aan de hand van deze resultaten ga ik het proces voorbrengen aan de rechter. De strijd is van mijn zijde nog niet ten einde. Maar ja… als iedereen maar zwijgt knikt en meebuigt… veranderd de nederlandse samenleving niet snel in een duurzame samenleving. Dus mensen: wees kritisch, en slik niet alles voor zoete koek!