Verbeter uw huurwoning

verhuurwijzers-homeIk trof via een Readers’ Digest de tip aan over een website waar een en ander beschreven is voor huurders om hun woning te verbeteren, met energiebesparing en duurzaamheid in het oog.

De website beschrijft een aantal stappen die u als huurder kan oppakken en (met medewerking van uw verhuurder) kan doorvoeren. Zodoende blijkt wel, dat duurzame zaken als zonnepanelen niet uitsluitend voorbehouden hoeven te zijn voor de eigen woningbezitter.

Wel heb ik bij sommige punten de nodige vraagtekens. Zo ook de tip van isolatie van leidingen. Men raadt dit ten zeerste af voor warm-tapwaterleidingen, deze mogen NIET geisoleerd worden, ter voorkoming van de gevreesde legionella-bacterie. Ik hou vast bij mijn standpunt dat een normaal huishouden voldoende water door de leiding stroomt om dergelijke besmettingen tot een onwaarschijnlijk kleine kans terug te dringen. En hoe heter het water bij je bestemming aankomt, hoe beter het is (je hebt meer rendement van het verbrandde aardgas).

Ik zeg: DOEN! 🙂

website: www.verbeteruwhuurwoning.nl

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *