Is Nuons’ power deal werkelijk een power deal?

Energiebedrijf NUON is druk bezig weer klanten te werven…. Een mooi moment om eens nader te gaan kijken of de “power deal” nu echt zo geweldig is, zeker als inmiddels bij vele consumenten bekend is dat het wettelijk verplicht salderen door dit bedrijf stelselmatig tegengehouden wordt, tot zelfs aan de rechterlijke macht aan toe.

Als basis voor dit artikel heb ik de beschikbare voorwaarden van de power deal actie (3 jaar lang 2 maanden gratis stroom) erbij gepakt.

Samenstelling/herkomst van elektriciteit

Duurzaamheid ligt nog steeds niet in Nuons’ genen: in de voorwaarden wordt vrolijk aangegeven dát de samenstelling voornamelijk bestaat uit elektriciteit afkomstig uit kolen- en gasgestookte centrales. Geen greintje groen (windkracht, zonnestroompanelen). Een groot gemis, en dat alleen al zou voor de consument een signaal moeten zijn. Zeker nu Nuon ook nog een extra fossiele centrale in Nederland bouwt, heerlijk voor de omwonenden die het fijnstof en andere elementen in mogen ademen.

Wijzigingen voorwaarden

“Nuon behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens u.”.

en:

“Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Nuon een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.”

Heerlijk… afschuiven als u onverhoopt achter de aanbieding mocht vissen 😉 Overigens, bij het aangaan van een overeenkomst, en het wijzigen van voorwaarden ten nadele van u als consument: u kunt zeker tot ontbinding overgaan. Iets met consumentenrecht.

Produktvoorwaarden Nuon Actieprijs Energie

Uit de diverse produktvoorwaarden geplukt:

“3. De overeenkomst tot levering van Nuon ActieprijsEnergie wordt aangegaan voor bepaalde tijd zoals overeengekomen op uw contractformulier, en wordt behoudens opzegging, telkens automatisch verlengd met 1 jaar. Opzegging van de overeenkomst kan via de nieuwe leverancier of schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen voor het einde van de looptijd van de overeenkomst. Indien u een of meerdere overeenkomsten tussentijds beëindigt, zal Nuon u een vergoeding daarvoor in rekening brengen.

“4. De kosten voor de levering van Nuon ActieprijsEnergie bestaan uit de leveringsprijs per kWh/m3, het vastrecht elektriciteits- en gaslevering, de Regiotoeslag gaslevering, btw en Energiebelasting.”

Punt 4 is niet meer dan normaal, dat geschiedt ook bij elke andere leverancier.

“5. De vermelde tarieven zijn, voor zover niet anders bepaald, inclusief BTW, Regiotoeslag gaslevering en Energiebelasting, maar exclusief de kosten van de netbeheerder. De leveringsvoorwaarden, de meest recente tarieven en de Regiotoeslag gaslevering zijn te vinden op www.nuon.nl of kunnen worden opgevraagd via telefoonnummer 0900 08 08 (€ 0,10 per minuut).”

Kijk goed naar de kosten van de netbeheerder, die kunnen dus de ‘aanbieding’ aanzienlijk beinvloeden in uw situatie!

“6. De vermelde tarieven zijn geldig voor een elektriciteitsaansluiting met een maximale doorlaatwaarde tot ten hoogste 3×80 Ampère en voor een aansluiting met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m3(n) per uur. Nuon Stroom wordt voornamelijk opgewekt met gewone energiebronnen zoals kolen en aardgas.”

Redelijk normaal voor de doorsnee consument, al zal het zelden zo zijn dat uw eigen woning voorzien is van een 3x 80 Ampere aansluiting het het net. Eventuele kosten kunt u beperken door na te gaan onder welke aansluiting uw woning valt: dit kan bijvoorbeeld 1x 35 Ampere zijn, en op verzoek bij de verantwoordelijke instanties omgezet worden naar een zwaardere danwel lichtere aansluiting.  Meer hierover kunt u op www.aansluitingen.nl terug vinden. Hoe zwaarder uw aansluiting van uw woning op het lichtnet, hoe hoger de jaarlijkse kosten bij u op de rekening. De gewenste dimensionering van uw huisaansluiting is onder meer afhankelijk van uw situatie: maakt u gebruik van een elektrische kookplaat (inductie, halogeen, keramisch) of andere krachtstroom-installaties. Doorsnee nieuwbouwwoning kan volstaan met een 1x 25A aansluiting.

Zoals eerder gemeldt: deze vorm van energie wordt onttrokken uit ongegeneerde brandende steenkool-en aardgascentrales. Heerlijk voor uw schone witte was, wetende dat u de vervuiling afschuift op een ander in de samenleving/wereld. Alleen daarom al: als de donder overstappen naar een daadwerkelijke groene energieleverancier! Welke dat zijn? Dat kunt u ook terug vinden in onder meer op www.groenestroomjagraag.nl

Persoonlijk ben ik erg gecharmeerd en tevreden over mijn leverancier GreenChoice.

Vaste kosten

U betaalt ook nog naast uw verbruik (gas en elektriciteit) voor kosten aan netwerkbeheer (per regio verschillend). Kijk daar goed naar, en neem deze mee in uw vergelijking!

Op de website van Nuon geeft men een ‘indicatie’ aan! Het loont de moeite om in uw omgeving dit na te gaan wat de kosten voor gas en elektriciteitsmeter betreffen. Veelal kunt u een en ander herleiden uit uw eindejaarsafrekening met uw huidige leverancier.

Het is bekend dat een ander energiebedrijf (Nederlandse Energie Maatschappij) vrolijk u maandelijks EUR 6,99 als vastrecht/vaste kosten voor uw elektriciteitsmeter in rekening brengt, ook voor uw gasmeter!

Greenchoice telt standaard dezelfde kosten van het vastrecht als uw regioleverancier voor. In Limburg is dat gelijk aan (voorheen) Essent, rond de 2 euro.

De teruggave energiebelasting is een post die door de overheid als ‘heffing’ op het energieverbruik is geplaatst. Mijns insziens dekt dat net een deel van uw basisbehoefte energie af, en niet een stimulans om aanzienlijk minder energie te besparen. Deze teruggave post is bij elke energieleverancier gelijk.

Over het totaal van uw energierekening (levering + netbeheer -/- teruggave energiebelasting) komen ook nog uiteraard de BTW, toch weer 19% voor een levensbehoefte die eigenlijk primair is (en mijns insziens zelfs op 6% schaal zou mogen worden geplaatst voor de burger). En… vraagje: waarom is duurzame energie zwaar belast met 19% BTW, als het credo van de overheid al jaren is: “De vervuiler betaald”? Het zou een mooie geste zijn, als de ‘smerige energie’ letterlijk met 19% belast wordt, en de duurzame energie vrijgesteld wordt van BTW.

En nogmaals (een gewaarschuwd lezer telt voor twee): maakt u gebruik van zonnestroompanelen en voedt u in op het lichtnet, wees op uw hoede! Nuon (en andere bedrijven ook!) staat er nogal berucht om de enorme frustrerende verwerking van deze wettelijk verplichte regeling!!!

Gaat u daadwerkelijk voor duurzaamheid, please…. denk goed na, en schuif de rekening niet door naar de generaties na u en ga voor groen.

Wilt u goed kunnen vergelijken, dan zou ik hierop onder andere letten:

 1. Ken uw eigen verbruik (zowel gas en elektriciteit), liefst over meerdere jaren heen. Dan kunt u redelijk een realistisch verbruik vaststellen. Ga niet blind varen op wat vergelijkingswebsites u veelal voorspiegelen!
 2. Ken de organisaties van uw energiebedrijf. Essent is al lang niet meer in leven, en slechts nog een marketing-gadget om de consument te blijven binden. De duitse RWE is volwaardig eigenaar van Essent en grossiert er vrolijk op los met kern-energie en bruinkool/steenkoolcentrales. De groene/duurzame initiatieven van voorheen Essent zijn daarmee als sneeuw voor de zon verdwenen/opgelost.
 3. Let ook op de maandelijkse post met betrekking tot meterhuur. De NMa heeft in maart 2008 reeds uitgesproken dat een maximale tarief van EUR 24,47 (excl. BTW) hiervoor in rekening gebracht mag worden (per maand!). Voor 2010 is dit EUR 25,33 (excl. BTW) voor de kleinverbruikers.
 4. Kijk goed naar de energie-mix. Gebruikt de leverancier puur kernenergie, of juist kolen-en gascentrales? Of wind/zon/waterkracht/biovergisting?
 5. Houdt rekening met de regio’s: Nederland is nogal opgesplitst, en de kosten hiervan zijn van invloed bij berekeningen.
 6. Vraag expliciet (op papier bevestigd) hoe uw (nieuwe) leverancier omgaat met het invoeden van duurzame energie (van toepassing bij zonnestroompanelen). Het is nog steeds NIET verplicht de meter te vervangen. Een huidige (goed werkende) draaischijf-meter (ook wel ferraris-meter genoemd) is nog steeds legitiem en geen rechter en/of advocaat die u daartoe gaat dwingen!!
 7. Bij meteropnamen: mocht u eerder onenigheid hebben over de meterstanden. Laat de meteropnemer een schriftelijke verklaring aftekenen met de genoteerde en overeengekomen meterstanden. Alleen maar handig bij onenigheid vanaf het ‘hoofdkantoor’ van de fossiele energiebedrijven!

Uiteraard is dit artikel nog lange na niet volledig, maar speur goed en orienteer je goed op de energiemarkt als consument! Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. En: penny wise, pound foolish.

persiflage over energiebedrijf logo

Eén gedachte over & ldquo; Is Nuons’ power deal werkelijk een power deal? & rdquo;

 • Nuon kent 4 tariefgroepen, budget, standaard, duurzaam en zekerheid.
  De powerdeal is gekoppeld aan het Actie Tarief.
  Wat het actie tarief is staat nergens. Je kunt ook helemaal niets afnemen volgens het actietarief. Dit tarief is dan ook alleen maar voor de powerdeal in het leven geroepen.
  Deze is losgekoppeld van de gebruikelijke tarieven, zodat deze straks, na de intekenperiode, gewoon weer lekker omhoog kan zonder dat andere tarieven daar last van hebben. Wat het basis actietarief zonder korting is staat ook nergens. Dus, als je niet wilt weten waar je aan toe bent, en graag voor verassingen wilt komen staan met prijsstijgingen, ga dan naar de power deal.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.