Review: A crude awakening: the oil crash

Op een avond heb ik mijn DVD-verzameling doorgelopen, en kwam deze film nog tegen. Lange tijd geleden eens gezien, maar nu de tijd genomen nogmaals te draaien.

Nu met de stijgende olieprijs is het onderwerp zeer actueel in de media. Denk aan de koppeling in Nederland van aardgas aan ruwe olie, en je kan er je geld op verwedden dat het nederlands gezin weer flink de broekriem mag aanhalen. Geluiden van 2.000 EUR per jaar meer aan energiekosten (dus naast gas, ook de brandstof voor de auto/heilige koe) die op ieders huishoudboekje terecht komen. Herstel: bijna ieders huishoudboekje, er zijn natuurlijk mensen die bewust geen auto bezitten en daarmee al een aanzienlijk deel van hun inkomen nog blijven ontvangen….

Indruk

De eerste indruk na het aanschouwen van de film was eigenlijk niet positief. Meer de trant van veel lange, saaie dialogen. Maar al snel keert het tij, en komen aanzienlijke verbanden naar voren. De olieprijs van vandaag de dag stijgt weer, men roept dat de economie aantrekt. Onderwijl zijn er nieuwe economien (China, India) opgestaan die eveneens hun grondstoffen (metalen, fossiele brandstoffen etcetera) gaan importeren en verbruiken. Een versnellend gebruik van deze kostbare (niet-duurzame) energie als gevolg. Helemaal boeiend vind ik ook de link naar onze samenleving en de enorme afhankelijkheid van de relatie tussen de energie (gas/olie) en het verbouwen van ons voedsel. Waar in het verleden een verhouding (energie nodig om voedsel te verbouwen versus energie die het verbouwde voedsel opbrengt) nagenoeg rond de 1 staat tot 1 bedroeg, is nu de verhouding 10.000 staat tot 1 bereikt. En dan moeten er nog de nieuwe mensen in China/India erbij geteld worden voor het voeden. 10.000 staat tot 1? Absurd? Nee… helaas. Denk daarbij het grote aandeel aan invriezen van produkten, het transport (vroeger veelal lokaal/streekgebonden produkten, tegenwoordig de vruchten uit Australie en Brazilie), en ook de bemesting (kunstmest dient ook geproduceerd te worden) en pesticiden.

Heel goed weergegeven is het begrip van “Hubberts’ Peak”: een grafiek die in de jaren 70 door de amerikaan Hubbert is ontstaan na zijn analyse op het moment dat men (bedrijven/landen/OPEC) bekend maakt dat een bron is aangeboord, het moment dat de maximale produktie bereikt (overschreden) is, en het verder verloop (of terugloop) ervan.

Het maakt diepe indruk als men toen al voorspeld heeft dat vanaf 2020-2030 de ruwe olie dermate moeilijk te delven is, dat prijzen sky high gaan, produkten duurder (naar onbetaalbaar) worden. En uiteindelijk de eindrekening wordt doorgeschoven naar de kinderen (en generaties na hen).

Ook de discussie over kernenergie is aan bod gekomen. Hun visie is dat bij de huidige energievraag er circa wereldwijd 30.000 kerncentrales gebouwd moeten zijn. Met dit aantal centrales is bekend dat bij de enorme vraag aan uranium (kernsplijstoffen) en de problemen die de levering van deze grondstof en verwerking van kernafval geeft we wereldwijd binnen 1 a 2 decennia (10 tot 20 jaar!) er ‘doorheen zijn’.

Nogmaals een heldere schreeuw om daadwerkelijk naar duurzame energiebronnen over te gaan in de tijd die ons rest met de huidige fossiele grondstoffen. Al zal in mijn ogen het samenwerken met andere landen en werelddelen een sleutelrol gaan spelen willen we een stabiele energievoorziening met duurzame energie creeeren. Daar waar de wind het hardste en vaakst waait zorgen windmolens voor elektriciteit, daar waar de zon het hardste straalt kan met CSP (geconcentreerde zonneenergie) warmte gebufferd worden (in zoutopslag), en uiteraard er tussen getijden en waterkracht voor aanvulling daarbij. Lokaal eenvoudig te installeren technieken als zonnestroompanelen op de daken, dan komen we met de wereld nog richting een goed en duurzame voorziening van een essentieel goed als energie.

Qua taalgebruik is deze engelstalige film goed te begrijpen voor mensen die nog niet zich in de materie rondom energie hebben verdiept. Maar door de heldere voorbeelden, rustige dialogen, wordt eenieder al snel meegezogen in deze film.

Wat mij betreft: een must-see voor iedereen die iets met duurzaamheid heeft, of gaat doen!

De website van deze film is overigens: http://www.oilcrashmovie.com

3 thoughts on “Review: A crude awakening: the oil crash”

 • Beste,
  Heb je de originele versie van de film ‘a crude awakening’ (eventueel met Nederlandse ondertiteling)?
  Dan heb ik een vraagje: Wij zijn een transitie initiatief in Deurne en willen graag deze film vertonen op onze filmavond in maart. Maar wij hebben enkel een illegale copie met Nederlandse ondertiteling. Voor SABAM kan dat natuurlijk niet. Maar we vinden geen originele versie met Nederlandse ondertiteling… Kan jij ons verder helpen?
  Alvast hartelijk bedankt! Groetjes, Greet Heylen

 • Ik heb helaas alleen de engelse ondertiteling.
  Wel heb ik zojuist nog de website vermeld waar meer informatie over de film te lezen is. Zover ik zie is er geen nederlandse ondertiteling voorhanden.
  Overigens complimenten voor jullie Transition Town initiatief in Deurne! Dat ligt naast de deur (ik woon in Gennep). Graag luister en kijk ik met jullie mee, voor zover in Gennep e.o. nog geen levensvatbaar initiatief gesignaleerd is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.