Subsidie Duurzame Warmte vervallen

In een schrijven van 4 juni j.l. is aangegeven dat de subsidie voor Duurzame Warmte van bestaande woningen (waaronder onder andere zonneboiler-systemen, warmtepompen en WKK (HRe-ketel) onder vallen)

Citaat:

“De subsidieregeling had als doel de markt voor zonneboilers, warmtepompen en micro-WKK vóór eind 2011 op gang te brengen, zodat na 2011 geen subsidies meer nodig zouden zijn voor de markttoepassing van deze technieken. De subsidies hebben de verwachtingen niet in voldoende mate kunnen waarmaken. De noodzakelijke en door de sector voorgespiegelde kostenreducties door leereffecten en schaalvoordelen zijn vrijwel uitgebleven. Daardoor heb ik er onvoldoende vertrouwen in dat het voortzetten van de subsidiëring van duurzame warmte-installaties voor bestaande woningen in 2011 een voldoende kosteneffectieve inzet van middelen is….

“Vrijwel uitgebleven”? Is er vooraf door Verhagen & Co. meetbare criteria vastgesteld? Of alleen maar loze open zinnen? Wat is er dan wel bereikt? Of voelt de overheid inkomsten terugvallen nu meer mensen zich op duurzame wijze verwarmen zonder fossiel gas af te (hoeven) nemen? Ach nee… deze overheid denkt korte termijn. En duurzame kenniseconomie opbouwen (ik zeg, Solland Solar, Scheuten, Vestas… grotendeels uit het land verdreven met hun fabrieken) en op andere wijze inkomsten genereren (wegvallen van gasverbruik, maar duurzame banen (veelal midden-en hogeropgeleide bevolkingsgroepen) geven weer fiscaal inkomsten (loonbelastingen etc)). “Rentmeesterschap” op zijn hollands/smalst… Schande.
Maar….

Ben je echter voor 17 februari 2011 alsnog bindende verplichtingen aangegaan met je leverancier dan is er nog toezegging dat er tot op zekere hoogte door Ministerie EL&I subsidie wordt verstrekt. Maar hoeveel…. ‘nog nader te bepalen plafond’. Proost… daar mag je het mee doen. Al bestel je een grondwarmtepomp niet even snel als je een gloeilamp bij de klusmarkt koopt… toch?

Mijn mening is helder: slechte zaak dat de overheid met lange termijndoelstellingen zich zo laat afschepen en elke vorm van (duurzaam) ondernemerschap in Nederland ondermijnt. Zelfs als consument weet je niet meer wat je aan deze overheid hebt, zeker als je wel door deze subsidie net dat goede zetje in de duurzame richting kan bekostigen. Maar ach… iedereen heeft kunnen stemmen, dus… wellicht is DIT hetgeen wat Nederland verdienen zal? Iets van mosterd en maaltijd, boontje en loontje 😉 Laten we maar massaal onze hoop richten op lokale overheid en de provincie. Misschien dat daar nog wat duurzame dingen gebeuren…

Bron: Overheid

Join the Conversation

1 Comment

  1. Helemaal mee eens. Korte termijn visie. Elk dubbeltje besparen. Rentmeesterschap is ver te zoeken.
    SDE voor zonne-panelen stelt ook geen ruk voor. Er is een klein potje. Als het potje leeg is is het leeg.
    Ik loop al een jaar te vragen of op landbouwgrond zonnepanelen geplaatst mogen worden. Weten ze nog steeds niet. Den Haag niet, Provincie niet en de gemeente niet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.