google-maps-vdbroecke

In geel omkaderd de lokatie van de nieuwe PV-installatie (bron: Google Maps)

In geel omkaderd de lokatie van de nieuwe PV-installatie (bron: Google Maps)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *