Werkconferentie energiepark “de Brem”

kingsun-260wp-sept2011-2Vanavond is het duurzame energieproject ‘De Brem’ in het buurthuis in Heijen van start gegaan. Vanaf 19.00u stroomde vele geinteresseerden binnen, waarna onder een kop koffie de avond geopend werd. Ikzelf ben vlak na thuiskomst ook hierheen gefietst om eens meer te horen over de grootse plannen.

Hier een beknopte verslaglegging zoals ik deze persoonlijk heb mogen ervaren.

Oorsprong

De Brem is een resultaat van jarenlang voorbereidend werk om hier een industrieterrein op te zetten. Middels aankoop van veelal grond met agrarische bestemming door de gemeente is in totaal ca. 32 hectare vrij gekomen, in overeenstemming met het masterplan ‘de Brem’. Jammer dat een duurzame bestemming (verbouwen van voedsel) door financieel gewin terzijde geschoven wordt. Dit gaat ook nog interessant worden met de stijgende olieprijs (transport en verbouwen van voeding, alsmede bereiding kunstmest is energie-intensief).

Hiervan is door mede de economische crisis de vraag weggevallen en blijft een braakliggend terrein over, met een rentelast van 450.000 euro op jaarbasis (bij rekenrente van 4,5%). Iets wat dus als last bij de gemeente (en indirect de burger zelf) drukt. Volgens wethouder Voncken wordt door de gemeente geleend bij BNG tegen een feitelijk tarief van ca. 1,5%.

Al met al is een plan in samenwerking met VVD, PvdA en SP ontstaan en ingediend en heeft deze als motie-Van Hulsteijn (VVD) aangenomen door de gemeenteraad om een alternatief plan uit te werken en te onderzoeken.

Stand van zaken

De Brem kan een zonnepanelen-farm omvatten van ca. 25 hectare (rekening houdend met erfafscheiding, infrastructuur, schaduwslag etcetera). Om de haalbaarheid van een PV-farm te onderzoeken, is vanaf februari j.l. een stichting in het leven geroepen om gelden etc. inzichtelijk te houden. Doel van de stichting is het onderzoeken en rapporteren/adviseren aan de gemeenteraad, met als richt-datum juni/juli.

Mijn vraag omtrent de inzet op PV (zonnestroompanelen) alleen op dit energiepark heb ik kunnen stellen. Vooralsnog sluiten de woordvoerders niet uit om ook alternatieven zoals windmolens mee te nemen, doch er werd direct kritiek geuit over ‘niet mooi’ (=dat is niet een objectief criteria) en ‘in het zicht’. Mijn argument is dat windenergie per factor mogelijk zelfs rendabeler kan zijn (het waait altijd, getuige de windmolens op steenworp afstand op duitse gronden) en zeker in onderzoek meegenomen moet worden. Argument voor zonnepanelen is dat deze bij aantrekkende economie makkelijk geruimd kan worden om dan bedrijven plaats te bieden. Jammer, want dat ondermijnt ook weer m.i. de coöperatie die opgericht wordt.

Daarnaast heeft een coöperatie leden nodig, deels om elektriciteit af te nemen, maar ook om vermogen in te brengen om de begrootte 20 miljoen euro totaal op tafel te krijgen. Ik heb de vraag neergelegd of er een indicatie gegeven kan worden hoeveel participerende leden de cooperatie dient te bevatten. Dhr. Luuk Brouwers (PvdA) antwoordde dat dit te berekenen was: bij gemiddeld jaarverbruik van 3.500kWh en een productie van 18 miljoen kWh moet je ruim 5100 leden (=huishoudens) zien te binden. Ik zie hier persoonlijk al een uitdaging ontstaan, in een gemeente met ca. 17.000 inwoners. Dat betekend bij een ‘gemiddeld huishouden van 2,5 personen, er 5100 van de 6800 (dus 75% van woningen/huishoudens in gemeente) aan moet haken. Uitermate uitdagende doelstelling. Ook is meermalen benadrukt dat de Elektriciteitswet nog niet wettelijk toestaat om ‘op afstand’ te salderen van/naar leden van de cooperatie, wederom een pijnlijk resultaat van een twijfelend Den Haag die het duitse EEG-systeem maar niet wil snappen. Want er werd geopperd dat de duitse EEG een veel betere vergoeding geeft. Iets wat weer ontkracht wordt: de laatste degressie geeft voor 1kWh via de duitse EEG nog maar 11,78 tot 17,90 eurocent (voor dakplaatsing tot 10MWp) [Bron PolderPV.nl]. In Nederland (op dak van een woning) de gewone marktwaarde, ca. 22-23 eurocent. Alleen de nederlandse burger wordt in toom gehouden door de maximale saldering van 5.000kWh (ingaande per 1 juli 2013) bij een positief jaarverbruik (dus zuinige mensen: niet meer bijplaatsen dan strikt je eigen-verbruik is….).

Tijdens de vragen kwam ook de verwijzing naar collega-blogger Henri Bontenbal naar voren.  Daarnaast is ook direct gesprek gevoerd over de huidige elektriciteitswet, die dergelijke projecten verre van optimaal faciliteerd, alsmede de vergoeding/administratie en exploitatiekosten.

Om een tip naar actualiteit te houden stelde ik tenslotte nog de vraag over de business case indien de EU besluit om daadwerkelijk de importheffing op Aziatische zonnepanelen door te voeren. Heel helder, als dat het geval is valt het gehele concept van het PV-park in duigen.

Aan het einde van de avond kon men zich uit de aanwezigen aanmelden om in de werkgroep deel te nemen. Gezien de persoonlijke (duurzame) doelstelling om mijzelf voor te bereiden op Duchenne Heroes 2013 en mijn werk heb ik persoonlijk vooralsnog bedankt, maar wel aangegeven geïnformeerd te willen blijven en waar nodig/mogelijk input te leveren.

Website: www.energiebrem.nl

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.