Gennep en Gemeenteraadverkiezingen 2014

In maart 2014 a.s. worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden, zo ook in mijn gemeente Gennep. Uiteraard volg ik de beloftes van de diverse politieke partijen op de voet met een oog voor thema duurzaamheid.
Komende week zullen de diverse partijen een schrijven ontvangen met vragen waarop zij hun standpunt kunnen kenbaar maken, veelal punten rondom duurzaamheid (zoals transport & infrastructuur, milieu, energie en grondstoffen, ontwikkelingen rondom lokale werkgelegenheid etc). De resultaten hiervan zal ik op de website ongewijzigd publiceren, zodat de inwoners in de gemeente weer wat wijzer worden.

Bijzonderheden tot nu toe:

  • CDA Gennep presenteert anno heden nog steeds het verkiezingsprogramma zoals men dat had opgesteld in november 2010;
  • PvdA Gennep heeft de standpunten wel genoemd in hun website-menu, maar verder is de inhoud blanco;
  • D’66 Gennep heeft de website vormgegeven met korte bullets omtrent de diverse thema’s;
  • SP Gennep heeft op de website een uitgebreid tekstueel lijvig programma beschikbaar gesteld met even vluchtig gespot dat men daar ook over schaliegas een mening heeft verwoord;
  • VVD Gennep website verrast nu (5 februari 22.00u) met een fatale fout, website niet bereikbaar
  • KERN Gennep heeft op de website het programma staan, maar ook hier is de inhoud niet te raadplegen of op te vragen.

Bovenstaande zijn de partijen waarvan ik weet dat ze inzetten op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, maar deze lijst zal zeker nog niet volledig zijn!

Wat verder opvalt is dat menig website ┬ánu al lastig presenteert: traag laden van de pagina’s bevordert het binden van mensen zeker niet (met zowel Firefox als Safari getest). Daarnaast is het schitterend de nieuwe ambities te lezen in hun plannen, maar geen een partij toont aan wat ze de afgelopen jaren daadwerkelijk gepresteerd hebben ten aanzien van hun insteek op de voorgaande verkiezingen van november 2010.

2 thoughts on “Gennep en Gemeenteraadverkiezingen 2014”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.