Accijns gewijzigd: verlaagd BTW tarief vervalt per 1 januari 2014

Middels een verzamelwet is stilletje e.e.a. aan aanpassingen geïntroduceerd en klakkeloos gewijzigd met medewerking van dhr. Wiebes, staatssecretaris Financiën (VVD).

Deze aanpassing heeft naast gevolgen voor de consument ook gevolgen voor het MKB in uw regio!

Citaat: “In de hiervoor genoemde Integrale visie op de woningmarkt is voorzien in het voor een periode van één jaar verlagen van het btw-tarief van 21% naar 6% voor de renovatie en het herstel van woningen. Het verlaagde btw-tarief geldt uitsluitend voor de in de kosten besloten arbeidscomponent en derhalve niet voor de daarin vervatte materiaalkosten. Voorts is het verlaagde btw-tarief alleen dan van toepassing indien de prestatie betrekking heeft op woningen die na meer dan twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming worden gerenoveerd of hersteld. Om uitsteleffecten te voorkomen is reeds eerder bij beleidsbesluit 4 goedgekeurd dat vooruitlopend op de in dit wetsvoorstel opgenomen wetswijziging het verlaagde btw-tarief al met ingang van 1 maart 2013 kan worden toegepast. De maatregel vervalt per 1 maart 2014.

 

Voor het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal in woningen geldt reeds structureel het verlaagde tarief, met dien verstande dat daarvan zijn uitgezonderd het aanbrengen van glas en materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van deze diensten. In samenhang met de voorziene toepassing van het verlaagde tarief voor renovatie en herstel van woningen wordt voorgesteld om het aanbrengen van glas, voor zover het betreft de component arbeid daarvan, ook structureel onder het verlaagde tarief voor isolatiewerkzaamheden te brengen (waarvan het thans is uitgezonderd). Met ingang van 1 januari 2014 wordt, ten behoeve van een consistente toepassing van het verlaagde tarief voor het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal, de toepassing van het verlaagde tarief voor die werkzaamheden ten algemene beperkt tot de component arbeid “.

Dit betekend dus dat een consument aanzienlijk meer gaat betalen door de stijging van het BTW component (van 6% naar 21%).

Door het effect van deze wijziging zal de mate waarin maatregelen worden getroffen en/of de mate waarin burgers zullen kiezen voor een professionele aanpak door bedrijven doen afnemen. In een duurzame visie verdient een activiteit als na-isolatie betrokkenheid van professionals. Gebrek aan kennis en ervaring van particulieren doet het risico toenemen dat er fouten worden gemaakt. Het ondeskundig aanbrengen van verf, behang, stucwerk maar ook van isolatie draagt niet bij aan duurzaam gebruik van materialen, het bereiken van energiebesparingsdoelstellingen of het welzijn van de bewoners/eigenaars. Daarnaast kan het verhogen van de btw van 6% naar 21% op de materialen een ontwijking van de btw voor de werkzaamheden zelf mogelijk in de hand werken, zoals door verschillende organisaties eerder is gemeld.

Breng dit dus zeker aan bij uw lokale politici!

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/05/23/fiscale-verzamelwet-2013-mvt.html

Stichting Spaar het Klimaat

 

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.