Gemeenteraadsverkiezingen Gennep 2014-2018 deel 1

In dit deel wordt de eerste vraag beantwoord door de diverse lokale partijen binnen de gemeente Gennep.  De partijen hebben allen dezelfde 6 vragen mogen beantwoorden. Ik benadruk dat de volgorde waarin partijen genoemd geheel willekeurig is.

Vraag 1 luidt:

Hoe zou u het duurzaamheidsbeleid van uw partij samenvatten in maximaal vijf punten?

PvdA Gennep

 1. De PvdA bevordert energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw en renovatie. Ook is het van belang bouwmateriaal te gebruiken dat hergebruik toelaat. Bij aanbestedingen nemen we dit als eis op.
 2. Wij stimuleren duurzame alternatieven voor de verlichting en de verwarming van gebouwen. Zo willen we dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van energiebesparende technologieën zoals warmte-koude-opslag en LED verlichting.
 3. De PvdA wil de opwekking van duurzame elektriciteit zowel door individuele burgers als door lokale organisaties – zoals zonnepark De Brem i.o. – aanmoedigen. De gemeente ondersteunt initiatieven voor het gebruik van zon, wind, water en biomassa als energiebronnen waar dat in haar vermogen ligt.
 4. We beheren de openbare ruimte op natuurlijke en ecologisch verantwoorde wijze door variatie in beplanting van perkjes en groenstroken, een gematigd kapbeleid en ecologisch bermbeheer. Bescherming van de biodiversiteit staat voorop.
 5. De PvdA vindt dat de gemeente het goede voorbeeld behoort te geven door zorgvuldig en zuinig papiergebruik, bijvoorbeeld door de gemeenteraad en B&W papierloos te laten werken.

 CDA Gennep

 1. Een groene omgeving waarin voldoende aandacht bestaat voor het landelijk gebied.
 2. De overheid dient het goede voorbeeld te geven voor wat betreft het gebruik van duurzame energiebronnen.
 3. Zoveel mogelijk stimuleren van het hergebruik van (afval)stoffen.
 4.  Realiseren van energie arme nieuwbouwwoningen (-wijken).
 5. Goede openbaar vervoerverbindingen richting grote steden als Nijmegen, Venlo en Helmond/Eindhoven als alternatief voor de auto.

D’66 Gennep

 1. Zuinig omgaan met grondstoffen en energie
 2. Nog meer herbruikbaar afval scheiden en bevorderen hergebruik (liefst Second Hand terug in Gennep)
 3. Aandacht voor de Ecologische hoofdstructuur
 4. Actief luchtverontreiniging en geluidshinder terugdringen
 5. Vergroten van rol vrijwilligersorganisaties bij beleidsontwikkelingen op gebied van milieu en natuur

VVD Gennep

 1. Innovatieve duurzame bedrijven stimuleren om zich in de gemeente te vestigen – duurzaamheid als banenmotor!
 2. Een ‘green valley’ met proeftuinen voor nieuwe duurzame ontwikkelingen
 3. Duurzaamheidsontwikkelingen stimuleren door minder regels vanuit de gemeente
 4. Inwoners moeten inzichtelijk krijgen waar er energie kan worden bespaard
 5. De VVD vindt dat het produceren van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen

KERN

Geen antwoorden gegeven op de gestelde vraag.

SP

Gaat inhoudelijk geen vragen beantwoorden maar stuurt gewoon een link naar hun verkiezingsprogramma. Minder, want zo kan men alle vragen van betrokken burgers afwimpelen. Heren/dames SP: neem uw verantwoordelijkheid, een betrokkenheid creëer je juist door op vragen in te gaan, niet te ontwijken.

Gelieve eventuele vragen rondom dit item hieronder bij de reacties te plaatsen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.