Gemeenteraadsverkiezingen Gennep 2014-2018 deel 5

In dit deel wordt de vijfde vraag beantwoord door de diverse lokale partijen binnen de gemeente Gennep.  De partijen hebben allen dezelfde 6 vragen mogen beantwoorden. Ik benadruk dat de volgorde waarin partijen genoemd worden geheel willekeurig is.

Vraag 5 luidt:

Wat is uw standpunt rondom de aanstaande aanleg van een duits windmolenpark in de nabijheid van het Reichswald door duitse buurtgemeenten? Wat zijn uw plannen hieromtrent en welke kansen/bedreigingen ziet u?

PvdA Gennep

De PvdA zal deze plannen van de gemeente Kranenburg vanuit een positieve grondhouding beoordelen. Wij zullen laten meewegen dat enerzijds een toename in duurzame opwekcapaciteit van stroom in het algemeen en in onze regio zeer wenselijk is (de provincie Limburg heeft nog een taakstelling om 60 MW aan windenergiecapaciteit te bouwen). Anderzijds zullen wij, naar aanleiding van het nog op te stellen milieu-effectrapport goed kijken of de nu voorgenomen plaats langs de Kartenspielerweg wel de meest voor de hand liggende is uit een oogpunt van evenredige overlastverdeling tussen Nederlandse en Duitse omwonenden.

CDA Gennep

Het CDA is niet tegen de oprichting van windmolens, maar wel tegen de oprichting van windmolens op voorgestelde locatie in het Duitse Reichswald. De windmolens leveren geen enkel positief effect op voor de gemeente Gennep, zij zullen het landschap ontsieren, tot geluidsoverlast leiden in de omgeving, etc., etc.
Locaties voor de oprichting van windmolens zullen in samenspraak met onze inwoners gezocht moeten worden.In het verleden hebben wij als CDA al eens geopperd (i.h.k.v. het milieubeleidsplan) om windmolens te plaatsen in de direct nabijheid van toekomstig bedrijventerrein de Brem. Mogelijk dat dit tot een win-win situatie kan leiden.

D’66 Gennep

Het streven naar duurzame energie is lovenswaardig. Maar voor dit initiatief geldt dat we bang zijn dat het een wel erg grote maat is. Wij staan achter het standpunt van het college om eerst goed te kijken naar de effecten van de plannen. Daarbij heeft de gemeente Gennep haar zorgen al op gepaste wijze laten blijken.

VVD Gennep

De VVD steunt duurzame energie van harte, zoals dit ook duidelijk werd in het initiatief voor een zonnepanelenpark op bedrijventerrein de Brem. Echter, het plaatsen van 20 tot 25 windmolens van 200 meter hoogte in de verhoogde positie van het Reichswald en dus in de achtertuin van veel inwoners van Milsbeek, Ven-Zelderheide en Ottersum is wat de VVD betreft onacceptabel. De invloed vanuit de gemeente Gennep is helaas beperkt, maar de VVD zet zich actief in om meer informatie te verkrijgen over dit plan en om de bezwaren van onze burgers te verwoorden. Als lid van de Euregio Rijn-Waal is ons raadslid Holger Rodoe in contact met de Euregio over deze zaak. Daarnaast heeft VVD Gennep lijsttrekker Janine van Hulsteijn nauw contact met de VVD Groesbeek en de FDP Goch om gezamenlijk op te trekken richting de FDP Kranenburg en de gemeenteraad van Kranenburg.

KERN

Geen antwoorden gegeven op de gestelde vraag.

SP

Gaat inhoudelijk geen vragen beantwoorden maar stuurt gewoon een link naar hun verkiezingsprogramma. Minder, want zo kan men alle vragen van betrokken burgers afwimpelen. Heren/dames SP: neem uw verantwoordelijkheid, een betrokkenheid creëer je juist door op vragen in te gaan, niet te ontwijken.

Gelieve eventuele vragen rondom dit item hieronder bij de reacties te plaatsen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.