Gemeenteraadsverkiezingen Gennep 2014-2018 deel 6

In dit deel wordt de zesde en laatste vraag beantwoord door de diverse lokale partijen binnen de gemeente Gennep.  De partijen hebben allen dezelfde 6 vragen mogen beantwoorden. Ik benadruk dat de volgorde waarin partijen genoemd worden geheel willekeurig is.

Vraag 6 luidt:

In de regio hebben buurtgemeenten duidelijk standpunt genomen rondom schaliegaswinning in Oost-Brabant en Noord Limburg. Gemeente Gennep heeft vooralsnog geen uitingen gedaan, noch vanuit politieke partijen. Wat gaat uw partij uitdragen rondom deze vorm van fossiele brandstofwinning?

PvdA Gennep

De PvdA heeft op 8 oktober 2013 in de gemeenteraad een motie ingediend om te besluiten, Gennep tot schaliegasvrije gemeente te verklaren. Deze motie is met 5 tegen 12 stemmen verworpen; de fracties van PvdA en VVD stemden voor,  die van CDA, D66 en Kern tegen.

CDA Gennep

Als CDA zijn wij ons om in uw bewoordingen te blijven ‘vooralsnog’ geen voorstander van de winning van schaliegas. Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de winning van schaliegas in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. De uitkomsten van dit onderzoek wachten wij graag af.

D’66 Gennep

Dat wij hier met veel argwaan naar kijken. Maar tegelijkertijd niet mee willen met het innemen van standpunten die op Rijksniveau liggen. Het innemen van dappere standpunten kan wellicht leiden tot het scheppen van valse verwachtingen van burgers. De winning van schaliegas is een veel bredere problematiek. Eventuele winning heeft grote regionale gevolgen die niet op gemeenteniveau blijven. D66 Gennep gaat hier niet over.

VVD Gennep

De conclusie dat de politieke partijen geen uitingen hebben gedaan is onjuist. Op initiatief van de PvdA is op 8 oktober 2013 het onderwerp schaliegaswinning besproken aan de hand van een motie inzake schalie- en steenkoolgasvrije gemeente. De VVD heeft tijdens die raadsvergadering aangegeven dat de huidige winningsmethode zeer omstreden is. De risico’s voor het milieu en het gevaar van aardbevingen zijn dermate hoog en dus heeft de VVD voor de motie van een schaliegasvrije gemeente Gennep gestemd. Uiteindelijk is de motie verworpen omdat de drie partijen CDA, KERN en D66 tegen de motie van een schaliegasvrije gemeente waren. Het standpunt van de VVD is sindsdien niet gewijzigd, de VVD is tegen schaliegaswinning in de gemeente Gennep met de huidige zeer risicovolle winningsmethode.

KERN

Geen antwoorden gegeven op de gestelde vraag.

SP

Gaat inhoudelijk geen vragen beantwoorden maar stuurt gewoon een link naar hun verkiezingsprogramma. Minder, want zo kan men alle vragen van betrokken burgers afwimpelen. Heren/dames SP: neem uw verantwoordelijkheid, een betrokkenheid creëer je juist door op vragen in te gaan, niet te ontwijken.

Gelieve eventuele vragen rondom dit item hieronder bij de reacties te plaatsen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.