Regeling energiebesparing sociale huursector

Met ingang van vandaag veranderen diverse wetten in Nederland. 1 in het bijzonder wil ik graag onder de aandacht brengen: het energiezuiniger maken van woningen in de sociale huursector.

Veelal willen huurders graag hun energielast omlaag brengen, maar dat heeft vaak voeten in de aarde. Denk daarbij aan bezwaar vanuit de verhuurder, de uitvoerbaarheid (een zonneboiler met CV-ondersteuning en/of lage temperatuurverwarming).

Bent u als huurder in de situatie dat u een woning in de sociale huursector heeft, dan is het praktisch om uw verhuurder hierover te informeren en samen te inventariseren naar eventuele mogelijkheden en tijdslijnen. U zelf zal genieten van lagere energielasten en veelal verhoogd comfort, en uw verhuurder kan e.e.a. met de subsidie-mogelijkheden planmatig aanpakken. Zeker zolang er initieel 400 miljoen Euro voor gereserveerd is. 

Bron: Rijksoverheid

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen-1-juli-2014/nieuws/2014/06/20/subsidieregeling-van-400-miljoen-voor-energiebesparing-sociale-huursector-1-juli-open.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.