Overzicht saldering

Zojuist weer wat statistieken bijgewerkt (je bent gek van/met cijfers of niet…) en de nota’s tot en met dit jaar toegevoegd aan de onderstaande grafiek.

overzicht-energienota-tm2014

Zo is vanaf 2009 de teruggeleverde (gesaldeerde) elektriciteit in rood weergegeven (in Euro’s) en in blauw de afgenomen (ofwel: geleverde) elektriciteit. In dat jaar (2009) ben ik van Essent overgestapt naar Greenchoice.

Helaas kan ik de jaren 2006 t/m 2008 niet meer achterhalen, en heb ik schattingen daaruit achterwege gelaten. Maar gezien de 3-9 (kleine) panelen zal het bedrag hiervan tientjes-werk zijn geweest.

Zoals je ziet ik balanceer de laatste jaren aardig op  kosten-neutraliteit: mijn maandelijkse energienota wordt ‘weggestreept’ door de gesaldeerde elektriciteit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.