Gennep en Mook willen groen lijken

De duitse gemeenschap heeft concrete plannen om op duits grondgebied een tiental windturbines te plaatsen met een as-hoogte van circa 200 meter. Iets wat al jaren werkt en beproefd is in praktijk, wordt aan nederlandse zijde (wederom…) weggehoond en tegengewerkt door in dit geval buren, gemeente Gennep en gemeente Mook-Middelaar.

Want oh oh oh… het ziet er niet uit, het verjaagt ‘ons’ toerisme en vernield de natuur.

Maar… ho eens even… Was de Gemeente Gennep niet anders opgesteld, door het verlenen van vergunningen om aan de nederlands-duitse grens de grind-winning van firma Theunissen uit te breiden…? En die graaf-en transportwerkzaamheden zijn wel ‘bevordelijk’ voor mens, milieu, natuur? Hier wordt kennelijk met 2 maten gemeten. Maar ja, je mag ook niets verwachten dan het na-praten van reeds onderuit geveegde motieven. Want eerdere onderzoeken de afgelopen jaren hebben al aangetoond dat toerisme en recreatie prima samengaan met windturbine op en nabij de gebieden. Terugval? Dat werd niet geconstateerd uit feiten. Net zoals het broodje aap verhaal dat windmolens vele vogels en vleermuizen uit de lucht meppen…

Maar gezien het feit dat deze gemeenten bevolkt worden met lager geschoolden, en ‘democratie’ dus niet echt vooruitloopt, mogen we eigenlijk wel constateren dat direct en indirect de inwoners kennelijk afhankelijkheid verkiezen van andere landen, graag hun geld zien stromen naar politiek gevoelige gebieden en partijen.

Wat ik hier vooral mis van de gemeenten en hun inwoners is verbinding en dialoog. Want beide gemeenten zijn fel tegen dit initiatief, en willen kennelijk een “niet in mijn achtertuin’ koers voeren tegen hun buren. Oh. wacht. De Strategische Regiovisie heeft toch al de duitse grens en de buren aan de Maas ‘buiten spel’ gezet in de visievorming… Tja… Moet het ambtenarij-volk en de bevolking ook niet ‘huilie-huilie’ doen als de buitengesloten buren initiatieven in zicht van hun geografische grens opzetten. Eigen schuld, dikke bult. Want ik heb destijds in mijn nobele poging wat kennis te delen binnen de gemeente al aangedragen om eens nader naar initiatieven en ervaringen te gaan kijken en luisteren rondom zon/wind en waterkracht. Maar dat blijkt tegen dovemansoren gericht te zijn. Of… mensen zonder visie?

Want Nederland is nog verre van hun doelstellingen, en tijd raakt op.  Je kan dan wel een mooi klokje kopen voor 16 miljoen euro, maar tijd krijg je er niet door. 16 miljoen Euro is door de gennepse oppositie en coalities in afgelopen jaren verdampt met speel-projecten die verre van nut en ‘added value’ voor de regio hebben weten te tonen. Wanneer gaan deze ambtelijke molens eens met de wind mee waaien, zelf het voortouw nemen en regionaal de landelijke duurzame ambitie INHOUD geven in plaats van het klaag-bankje te betreden?  Want intussen sukkelt regionaal Pantein aan faillissement (nog minder werkgelegenheid), Page/Kimberly Clark is ook al opgedoekt, transport sector oververtegenwoordigd in een klein gebied met afhankelijkheid aan olie en goedkopere arbeid…. do I need to say more?

Ik zeg: Duitsland, voorwaarts mars! En dat het nederlandse volk maar lekker vaker mag genieten van afhankelijkheden van derden. Of vaker, zoals vandaag in de Randstad, mag genieten van stroomstoringen.  Want het zal me niet verbazen als de netwerkbedrijven heel wat achterstallig onderhoud op hun planning hebben, aangezien 2-3 weken terug ook al in de de gemeente Gennep een dorp ‘verduisterd’ werd (en nee… niet door de zonsverduistering 😉 ).

Hieruit blijkt weer dat democratie niet werkt, minder intelligent volk kan nooit een duurzame koers vaststellen door mensen op posten te plaatsen waar ze geen relevante kennis van hebben…. En uiteindelijk krijg je wat je verdient: mis-management, onnodige verkwisting van gemeenschapsgeld, en (ex)politici die nergens hun verantwoording voor durven te dragen, noch in persoon, noch hoofdelijk aansprakelijkheid. Maar wel aan te wijzen zijn op het ten gronde richten van een regio met vele inwoners.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.