Solar Days 2015

een selectie van diverse panelen

een selectie van diverse panelen

Ook dit jaar worden de European Solar Days gehouden, en voor Nederland is dat op 1 tot en met 7 juni 2015 a.s.

Gedurende die week zullen vele bedrijven maar ook zeker particulieren open huis houden om hun ervaringen te delen met geinteresseerden. Ook kan er door gemeenten gestreden worden om de prestigieuze titel ‘Solar City 2015’.

 

Om in aanmerking te komen worden gemeenten beoordeeld op een aantal punten:

  1. mate van toepassing: binnen de gemeente/stad moet een aanzienlijke hoeveelheid zonne-energie worden opgewekt;
  2. wijze van toepassing: in de gemeente/ stad staan enkele in het oog springende zonne-energie projecten binnen de gebouwde omgeving;
  3. eigen toepassing: in verschillende overheidsgebouwen van de gemeente/stad moet zonne-energie worden toegepast;
  4. marktontwikkeling: de gemeente/stad stimuleert actief de innovatie en kennisontwikkeling voor het bedrijfsleven.
  5. inpassing in de stad: in de gemeente/stad zijn voorbeelden te vinden van architectonisch (on)zichtbaar mooi geïntegreerde zonne-energiesystemen in gebouwen;
  6. laagdrempelige administratie en regelgeving: de gemeente/stad voorziet in goed toegankelijke Informatievoorziening voor inwoners en bedrijven over de toepassing en regelgeving rond zonne-energie.
  7. actieve stimulering: de gemeente/stad steunt actief of initieert effectieve zonne- energieacties in samenwerking met bewonersgroepen in de gemeente.

Dus wil je je aanmelden om een open dag te ondersteunen, of vind je dat je gemeente genomineerd wordt voor de Solar City titel, surf dan snel door naar www.solardays.nl

Ikzelf ben nog in overweging, aangezien e.e.a. wel te combineren moet zijn met werk en mijn inzet voor de spierziekte van Duchenne. Echter, indien er interesse is kan ook buiten deze Solar week een en ander (op afspraak) bezichtigd worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.