Gemeente Gennep en duurzaamheid

Op 25 augustus 2008 j.l. heeft de Gemeente Gennep een avond georganiseerd onder de noemer “Burgerontmoetingsplek”. Doel/thema van deze avond is duurzaamheid in de gemeente Gennep, waarbij een splitsing is gemaakt tussen enerzijds duurzame(re) ruimtelijke ontwikkeling, en anderzijds energie en klimaat.

logo_gennepUiteraard ben ik in hoogst eigen persoon naar deze avond geweest, en de indruk was dat het onderwerp toch leeft in deze gemeente met vooral transport & logistiek, toerisme en gezondheidszorg.

In de voorgesprekken werd al gevraagd wat men van deze avond vond. Ikzelf heb volmondig geantwoord: ‘een heel nobel idee, maar het zal wel blijven bij praten-praten in plaats van concrete en actieve vorm van aanpak en invulling ervan.’

Nu bijna een jaar later is het erg stil gebleven… Tijd om dus eens navraag te gaan doen!

Bij deze alvast de laatste brief die ik digitaal mocht ontvangen van de Gemeente, als terugkoppeling op de avond in 2008. In afwachting van een tussentijdse update vanuit de lokale overheid 🙂

Gemeente Gennep Burgerontmoetingsplek 25 aug. 2008

2 thoughts on “Gemeente Gennep en duurzaamheid

  1. Pingback: Renewable Energy: NOW!

  2. Pingback: [Renewable Energy: NOW!] Response from the local government on my questions about renewable energy & environment | Renewable Energy: NOW!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.