De jongen die de wind ving

De jongen die met beperkte middelen in zijn dorp een windmolen bouwde…. Een mooi verhaal, wat nog werkelijk gebeurt is.
Een schoolvoorbeeld dat overdracht van kennis de echte ontwikkelingshulp is voor een land.
Hoe William Kamkwamba het aangepakt heeft, is in onderstaand filmpje terug te zien. Een schoolvoorbeeld van duurzame energie en doorzettingsvermogen om met beperkte middelen het dorp een stukje groene energie aan te reiken….

The Daily Show With Jon Stewart Mon – Thurs 11p / 10c
William Kamkwamba
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political Humor Health Care Crisis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.