Tegenlicht: de groene masterclass

De serie die VPRO’s Tegenlicht deze weken aan vertoond, gaan over energie: duurzame energie, transities, peak-oil etcetera. Een groot en uitdagend probleem: hoe gaan we onze samenleving vormen bij het wegvallen van fossiele brandstoffen? En wat zijn de mogelijkheden, kansen en bedreigingen?

Op 12 april j.l. gaf de uitzending “De groene masterclass” een intrigerende kijk op de zaken. Zet een aantal kopstukken van diverse belanghebbenden bij elkaar, en laat ze hierover van gedachten wisselen. Van een wetenschapper tot een visionair (Hermann Scheer, grondlegger van de duitse succesformule “EEG Feed-in tarif”), en van investeerder tot petrochemicus: ze zijn allen uitgenodigd. Hoe het overleg verder verliep, zou ik je aanraden de uitzenidng alsnog te gaan bekijken….: De groene masterclass

Bron: VPRO Tegenlicht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.