Gennep gaat voor energiezuinig

Ik had afgelopen zomer al de diverse zonnecollectoren op de daken geplaatst zien worden (per woning 1 collector van 2,5 m², geïntegreerd in de daken). Nu zag ik tevens een flinke activiteit waarbij de gevels voorzien werden van isolatiemateriaal. De woningen betreffen bestaande huizen uit, ik schat, begin 1980.

Het isolerende medium  wordt via hoge luchtdruk in de spouw geblazen. Om hier toegang toe te krijgen worden tussen de stootvoegen op regelmatige afstand (ik schat om de meter, zowel horizontaal als verticaal) gaten geboord. In deze gaten wordt het mondstuk van de vul-installatie geplaatst en het isolatiemedium erin ‘geblazen’.

Nu zijn er verschillende vormen die in de van oorsprong lege spouwmuur geplaatst kunnen worden. Dit kunnen polystyreen parels zijn (zeg maar de piepschuim bolletjes), al dan niet voorzien van een extra isolerende coating en/of een hechtmiddel. Het hechtmiddel zorgt voor het uitharden van de materialen, waarbij 1 solide plaat van polystyreen ontstaat.

Na het afvullen van de muren (via de buitenzijde) worden de geboorde gaten weer netjes afgevoegd en is de klus geklaard. Zover mij bekend, zijn de betreffende woningen allemaal in bezit van 1 of meerdere woon-cooperaties die ze verhuurd.

Overigens… mocht je dit artikel lezen als bewoner van een van deze panden, dan ben ik erg benieuwd naar hoe het gegaan is. Waren er voorheen klachten, hoe is een en ander gecommuniceerd, zijn er persoonlijke wensen meegenomen? Ofwel: laat eens horen!

Op de website van Mooiland trof ik deze informatie aan:

Gennep (62 woningen)

Het gaat om:

Delen van Zwaluwstraat, Spechtstraat, Fazantstraat, Eksterstraat en Kraaienhof allen te Gennep.

Aanvang: maart 2010

Status: in uitvoering

Werkzaamheden:

  • Kozijnvervanging plus isolatieglas en ventilatieroosters.
  • Vernieuwen voegwerk, herstel metselwerk.
  • Vernieuwen van de keuken, inclusief tegelwerk.
  • Badkamer en toilet opknappen.
  • Aanpassen/vernieuwen elektrische installatie.
  • Aanpassen/vernieuwen gasinstallatie.
  • Aanbrengen mechanische ventilatie (douche, keuken en toilet).
  • Het aanbrengen van een isolatiepakket.

Bron: Mooiland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.