Extra sensoren aan de zonneboiler

Arduino met Ethernet-interface eraan

Vandaag zijn twee extra sensoren binnengekomen, waarmee ik de zonneboiler ga uiitbreiden. Dit keer om de centrale verwarming te monitoren op de aanvoer- en retourtemperatuur.
Zodoende kan ik zien hoe warm de CV gestookt wordt en afgekoeld wordt, ook als ik de opgeslagen energie uit het buffervat in de conventionele radiatoren laat lopen.

Na aanpassing van de programmacode en het her-programmeren van de Arduino, heb ik de twee sensoren knus tussen de leidingisolatie en de CV-leiding geschoven.
Intussen moet ik nog goed nadenken hoe ik definitief de verbindingen ga leggen, zoals de keuze uit connectoren etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.