Arduino blues…

Ik ben druk bezig om de Arduino stabiel te krijgen als meetsysteem voor de zonnestroompanelen. De glitches zijn verholpen door een aanpassing in de code, maar ondanks die verbetering is de stabiliteit nog niet rooskleurig. Het versturen van e-mail via de SMTP-services van mijn provider gaat verder goed, maar het synchroniseren met NTP-diensten en ‘op tijd’ aftrappen van tijdgerelateerde acties (dagstand resetten, email genereren) dat gaat nog niet lekker op zowel de Duemillenove als de Uno (zeker in de ontwikkelomgeving ‘022’ zoals die er nu beschikbaar voor is).

Dus mochten er recente NTP-libraries voor de Arduino beschikbaar komen, dan heb ik goede hoop dat de uitgebreide functionaliteit (mail en tijdsynchronisatie met time-based events) alsnog werkend ga krijgen.

Nadeel is wel: de standen voor de dagopbrengst in Watt-uur en in kilo-watt-uur zullen dus tot er gereset is (of spanningsloos is gemaakt) cumulatief werken…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.