Nieuwe link opgenomen: De Energieraad

De energieraad is een adviserend orgaan wat advies geeft aan de overheid (regering & parlement) met als foenergieraadcus het te voeren energiebeleid. Door het internet, is deze organisatie goed te bereiken en levert de nodige leesvoer op. Zelf vind ik de discussies over de windenergie (windmolens) en zonneenergie erg interessant, maar ook de fossiele energievoorziening wordt geregeld besproken (wel of geen kern-centrale, wel of geen kolen-vergassende centrale etc.).

Zeker met de diverse belangen van mensen/groepen en de noodzaak tot het verduurzamen van de energieproductie, komen hier interessante stellingen naar voren. Immers, slagschaduw van een windmolen is aanwezig, doch dit wordt in de vergunningaanvraag al getoetst. Helaas blijken er dan nog door burgers bezwaren van slagschaduw aangeleverd te worden waardoor het windpark niet gerealiseerd wordt (of met vele jaren vertraging, om over verkwist (gemeenschaps)geld in procedures maar niet te spreken.

In elk geval, de Energieraad staat erbij opgenomen, en ik wens jullie veel leesplezier toe! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.