Provincie Limburg zonnepanelenstimulering

Vanochtend had ik telefonisch contact met een medewerkster van de Provincie Limburg over de Stimulering Zonnepanelen. Mijn toegewezen stimuleringspremie/subsidie was namelijk na 6 weken nog niet binnen, en het ging toch om de maximale toewijzing voor dit huishouden.

Gelukkig wist ze te melden dat deze week de betalingen de deur uit waren gegaan, dus over enkele dagen zou het bedrag op de rekening zijn bijgeschreven. Op mijn vraag of ze kon vertellen of er nog budget over was van de oorspronkelijke 1,7 miljoen euro had ze goed nieuws: ondanks de toeloop van geïnteresseerden is er nog circa de helft beschikbaar (ongeveer 800.000 euro).

Dus bij deze een oproep aan de limburgse inwoners met eigen woning: meld je aan en leg

Tweet om meer Limburgers te attenderen

dat dak vol! Immers, een kale dakpan of kaal stukje bitumen doet het nog veel beroerder als je daar je ‘terugverdientijd’ op gaat bepalen! Je kan tot en met 31 december 2011 hier nog op inschrijven en (laten) installeren. Blijft het budget eind van het jaar over (ofwel: er is onvoldoende respons gekomen om de 1,7 miljoen euro te verdelen over de huishoudens met zonnepanelen), dan vrees ik dat het restant richting algemene middelen gaat. En of er voor 2012 een navenant aantrekkelijke regeling gaat komen nu de prijzen van zonnepanelen stevig gekelderd zijn…. dat blijft nog koffiedik kijken.

https://portal.prvlimburg.nl/esubsidie/page.jsp?ref=zonnepanelen2011

5 thoughts on “Provincie Limburg zonnepanelenstimulering

  1. Niels Post author

    Intussen (stand eind november) blijkt nog 400.000 EUR voor de limburgse zonnepanelen subsidie beschikbaar te zijn T/M 31 december a.s.
    Dus…. reserveer en doe iets duurzaams en nuttigs met het vrijkomen van het spaarloon!!

  2. Paul Beelen

    Deze week bevestiging van de provincie ontvangen voor de maximale subsidie voor mijn setje panelen van ca. 2.000 Wp. Wordt begin 2012 geïnstalleerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.