Atag Forum

 

Op de dag van de Duurzaamheid, het begin van het carnavalseizoen in Nederland, op een erg digitale dag (11-11-11), tijd om een specifiek forum te openen. Ik heb al vaker gezocht naar een forum van de Atag Qsolar, maar helaas het is vaak ergens verzameld in vele vage topics van andere duurzame oplossingen. Daarom het initiatief te nemen om uitsluitend een forum op te zetten voor en door Qsolar-bezitters en daar ervaringen, tips en ideeën uit te kunnen wisselen.

Voor andere zonlichtsystemen en ondersteuning daarvan verwijs ik je naar je (eigen) leverancier/distributeur toe. It’s only Atag Qsolar over there, baby! 😉

One thought on “Atag Forum

  1. Niels Post author

    Het forum wordt overladen door spam, in zo’n mate dat het niet meer te tackelen is. Ik heb dus het slot er op geworpen, aangezien met instellingen het nog niet mogelijk is de spam-stroom tegen te houden…

Comments are closed.