ZonPHP terug

Momenteel worden alle zonnestroom-systemen continue geregistreerd en geven ze de data door aan PVOUTPUT.org in Australië. Maar eerder had ik ook erg positieve ervaringen over ZonPHP, een open-source pakket op basis van PHP/MySQL die de nodige grafieken kunnen produceren. Intussen heb ik besloten om geregeld (zeg niet dagelijks) de data uit PVOUTPUT te importeren in ZonPHP. Zo kan ik op den duur zelf met de data selecties maken en/of bewerken.

Grote voordeel vind ik wel dat de drie deelsystemen mooi tegen elkaar vergeleken kunnen worden. Daarnaast heb ik via European Joint Research Centre de geprognotiseerde instraling overgenomen aan de hand van geografische locatie, oriëntatie en hellingshoek, naast het geplaatst STC-vermogen. Niet dat dit heilig is, maar het geeft een goede indruk hoe een PV-systeem presteert. Uiteraard wordt dit jaar middels de PV-Simulator van Siderea.nl de laatste aanwinst nauwgezet gecontroleerd.

Je kan de ZonPHP sectie terugvinden onder de geplaatste PV-systemen op de pagina “Realtime PV“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.