Het matchen van omvormer en PV-panelen

Als je eindelijk de knoop doorgehakt hebt, en kiest voor zonnepanelen… dan begint het grote avontuur. Je gaat je verder verdiepen in merken en specificaties van zonnepanelen, omvormers, bekabeling etcetera.

Veelal mag je vertrouwen op de (des)kundigheid van de leveranciers in het offerte en installatietraject. Doch… menig software is ook thuis al in te zetten voor het berekenen van optimale dimensionering van omvormer op zonnepanelen.

Zo heeft leverancier SMA (van de fameuze Sunny Boy omvormers) een Windows applicatie beschikbaar gesteld. Aan de hand van locatie, orientatie, merk zonnepanelen (en aantallen), evenals omvormer-type/model, en bekabeling (lengte, diameter) kun je zo een ‘best match’ uitzoeken. Ga je voor 1 string van 10 panelen, of splits je (bewust) op in 2 strings.

Allemaal zaken (variabele parameters) die wel van belang zijn voor de meeste ‘bang for the buck’.

Onderstaande schermafdrukken zijn van de SMA applicatie “Sunny Design” waar ik een proefconfiguratie heb ingevoerd op basis van locatie Amsterdam, 10 panelen MSK 190Wp, en een SMA Sunny Boy 1700 omvormer.

smascreenshot001

smascreenshot002

smascreenshot003

smascreenshot004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.