Informatieavond collectieve inkoop gemeente Gennep

Dankzij Leo Korving is de collectieve inkoop al een waar succes geworden. Inmiddels zijn er circa 22 woningen verzameld die ingetekend hebben op een complete zonnestroom-installatie! Hulde! En dit alles met een kleine ondersteuning via de Limburgse Energie Subsidie waarbij 30% van de kosten gesubsidieerd worden (met een maximum van 1.000 euro). Een mooi moment om nader kennis te maken…

Vanaf 19.00u liep de zaal in het gemeentehuis vol. Uiteraard enkele bekenden van de Duurzame Denktank (Harm Ottten, Leo Korving, Patrick Hoenselaar en ikzelf) en namens de gemeente wethouder Ed Vandermeulen. Middels een traject van offertes en mogelijkheden aanvragen en vergelijken is uiteindelijk voor dit lokale burgercollectief uiteindelijk de firma Atama naar voren gekomen als preferente leverancier.

Na een welkomstwoord en een korte introductie van wethouder Vandermeulen in samenwerking met Leo begon deze duurzame energie informatieavond.

De aftrap van de presentatie begon over een aantal ontwikkelingen van de aardgas en elektriciteitsprijs. Je kent deze vast wel, en anders vanuit het CBS van de samenleving: een stijgende lijn waar zeker geen einde aan gaat komen. De trend blijft zich voortzetten: hogere energierekening (bij gelijkblijvend verbruik), en meer besteedbaar inkomen wat bij de huishoudens gaat verdampen. Credo: nietsdoen en stilzitten gaat nog veel duurder worden (persoonlijk credo overigens 🙂 )

Tevens zijn een aantal pakketten getoond die mogelijk zijn, in combinaties van o.a. omvormers van SMA en geoffreerde zonnestroompanelen van Canadian Sun (ondanks dat de sheets nog Yingli vermelden). Het publiek luisterde aandachtig en vele vragen werden gesteld. Uiteraard heb ik me getracht zoveel mogelijk buiten de interactie te houden, maar ja… dat is niet helemaal gelukt 😉 Al denk ik dat de aanvullingen wel bruikbaar zijn. Zo ook de vraag rondom opbrengst in de wintermaanden. Het zal met sneeuw nagenoeg nihil wezen, maar mensen, nogmaals (je krijgt het van mij persoonlijk op schrift): een goed opgestelde zonnestroominstallatie ‘boert’ die verloren winterdag in een vloek en een zucht in het voorjaar/hoogseizoen al lang weer terug. Dus ga GEEN capriolen op de daken uithalen om sneeuw te ruimen. Trust me… Gezondheid en veiligheid voor alles!

Zo rond 21.00u-21.30u kwam dan officieel een einde aan deze informatieavond en namen velen afscheid (na uitwisselen van contactgegevens voor eventuele verdere vragen). Want ja,zelf heb ik de European Solardays nog genoemd. Kanttekening is terecht dat mei dan ‘iets’ te laat is in verband op het verlopen van de limburgse subsidie, maar Leo Korving zal de gegadigden voorzien van mijn (en andere) contactgegevens zodat op afspraak voortijdig nog vragen gesteld kunnen worden.

Ik wens dan ook alle belangstellenden heel veel succes en plezier bij het nemen van hun besluit/keuze en meer dan genoeg zonnige dagen (en heldere luchten toe). Mocht ik meer informatie weten rondom wat uiteindelijk besteld is (voor de telllingen in Mega-Watt-piek 😉 ) dan zal ik daar zeker melding van maken (uiteraard geanonimiseerd, it’s only for the stats).

3 thoughts on “Informatieavond collectieve inkoop gemeente Gennep

  1. Niels Thijssen

    eerste signalen zijn dat er totaal circa 200 zonnepanelen van 240 Wp geplaatst worden over de woningen. Een totaal vermogen van 48 kWp (48.000 Wp).

  2. Niels Thijssen

    Tussenstand van Leo (organisator/contactpersoon): telling van het aantal zonnepanelen ligt momenteel rond de 230 exemplaren en loopt nog steeds door. Momenteel goed voor ongeveer 55kWp aan geinstalleerd paneelvermogen door dit nobele burgerinitiatief!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.