Digitale informatie van gemeente & provincie

Lokaal kan er veel veranderen, door invloeden van de gemeente en provincie. Het is handig je daar als burger bijtijds van op de hoogte te stellen. Want stel je voor: je wilt zonnestroompanelen en/of een zonneboiler plaatsen op je woning, en plotsklaps wordt door de ambtenaren een idee geopperd van ‘beschermd stadsgezicht’. Erg vervelend, zeker daar de toenemende energiekosten gewoon bij/op de burger geplaatst wordt, en het ‘groene image’ van een gemeente vaak maar een ‘showcase’ betreft van “Kijk ons eens innovatief bezig zijn”.

Daarom: abonneer je op www.overheid.nl op de digitale service. Daarmee komen aankondigingen rondom vergunningen etc. per email bij je terecht! Ook handig als je een Nee/Nee sticker hebt. Want voor je het weet, kun je niet tegengas geven.

De service is te vinden via www.overheid.nl >> Lokale bekendmakingen

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.