Proefproces Anode-Windvogel en cooperatieve zelflevering

Op Duurzaam Nieuws is een artikel verschenen rondom een proefproces van Anode & Windvogel rondom zelflevering binnen een coöperatie. Inzet is dat de leden van de coöperatie geen energiebelasting hoeven te betalen over de energie die de Windvogel (met windmolens) produceert.

Dit heeft grote gevolgen voor Energiepark ‘De Brem’ in gemeente Gennep waar men oppert om middels een coöperatie en leden eenzelfde constructie te willen hanteren. Voorlopig kan ook die visie in de koelkast geschoven worden, ondanks dat door de negatieve uitspraak van de rechter er in hoger beroep gegaan wordt. Dat gaat weer de business case aantasten en noodzaak tot herberekenen leiden. Wat de laatste ontwikkelingen rondom Energiepark ‘De Brem’ betreft: daar is het helaas zeer stil rondom communicatie naar de bevolking of bestuur.

Bron: Duurzaam Nieuws

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.