Gemeenteraadsverkiezingen Gennep 2014-2018 deel 3

In dit deel wordt de derde vraag beantwoord door de diverse lokale partijen binnen de gemeente Gennep.  De partijen hebben allen dezelfde 6 vragen mogen beantwoorden. Ik benadruk dat de volgorde waarin partijen genoemd geheel willekeurig is.

Vraag 3 luidt:

Wat doet uw partij om duurzaam verkeer (van personen en goederen) binnen de gemeente te stimuleren? OV, fiets, lopen stimuleren, auto ontmoedigen? Lightrailverbinding naar Cuijk/Boxmeer (en grotere steden als Eindhoven, Den Bosch, Arnhem)? Oplaadpalen voor e-fietsen/scooters/auto’s? Promotie van elektrische fiets/scooters/snorfiets?

PvdA Gennep

De PvdA wil goed openbaar vervoer tussen de belangrijkste plaatsen in de regio. We zien dat als een voorwaarde om de regionale arbeidsmarkt beter toegankelijk te maken. De spoorlijn Nijmegen-Roermond moet vanuit onze gemeente per openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Juist voor mensen met een beperking is het OV aangevuld met de regiotaxi, een middel om aan maatschappelijke activiteiten mee te kunnen doen.

CDA Gennep

Binnen onze gemeente moet een goed en liefst eenduidig fietsroutenetwerk aanwezig zijn, zodat het voor mensen aantrekkelijk wordt gemaakt om er met de fiets op uit te trekken.
Daarnaast vragen wij (CDA) bijzondere aandacht voor een goede openbaar vervoerverbinding tussen Gennep – Boxmeer (Helmond-Eindhoven). In het verleden bestond een dergelijke busverbinding. Graag zouden wij deze terug wensen.
Tegelijkertijd mag het duidelijk zijn dat de huidige, intensieve busverbinding tussen Venlo en Nijmegen v.v. als zodanig gehandhaafd dient te blijven.
Ten aanzien van openbare verlichting moet nog meer ingezet worden op het gebruik van effectieve en energiezuinige armaturen. Indien het vanuit sociaal oogpunt verantwoord is zou ook overwogen kunnen worden om een deel van de verlichting ‘s nachts te dimmen cq. uit te schakelen.
Tot slot vindt het CDA dat bij reconstructie van pleinen en parkeerplaatsen e-points ingericht moeten worden.

D’66 Gennep

In het verkiezingsprogramma gaat D66 vooral in op het zoeken naar slimme oplossingen voor Doelgroepenvervoer (combineren) . Openbaar Vervoer is vooral gericht op invloed uitoefenen om de kleinere kernen te blijven voorzien van OV. In de provincie oefent D66 invloed uit in het stimuleren van duurzame energiebronnen voor het OV (bij de aanbestedingen)
Wij zijn voorstander van korte verbindingen (met de scholen) om het fietsen te stimuleren en tegelijkertijd aantrekkelijk te zijn voor toeristen.
Met het project “groene voetstappen” kinderen en ouders bewust maken om zoveel mogelijk met fiets of te voet naar school te gaan.

VVD Gennep

De VVD wil meer investeren in goede en veilige fietsroutes. Dit moet mensen verleiden om vaker de fiets te nemen. De verkeersoverlast die we nu regelmatig ervaren kunnen we alleen verminderen door proactief beleid voor goede en veilige fietspaden. Dus heeft onderhoud van fietspaden en het verhogen van het aantal fietsstallingen bij de VVD ook prioriteit. De VVD zet op regionaal niveau in op een fietsbrug langs te A77 zodat we een betere verbinding naar Boxmeer (en het station in Boxmeer) krijgen.
Wat betreft het openbaar vervoer, de VVD is voorstander van een betere busverbinding met Boxmeer en onze Duitse buurgemeenten Goch en Kleve. Daarnaast moet er een permanente oplossing komen voor het verdwijnen van de bus in Ven-Zelderheide en Ottersum. Het proefdraaien met de wensbus is goed, maar er moet ook een permanente ontsluiting gewaarborgd blijven.

KERN

Geen antwoorden gegeven op de gestelde vraag.

SP

Gaat inhoudelijk geen vragen beantwoorden maar stuurt gewoon een link naar hun verkiezingsprogramma. Minder, want zo kan men alle vragen van betrokken burgers afwimpelen. Heren/dames SP: neem uw verantwoordelijkheid, een betrokkenheid creëer je juist door op vragen in te gaan, niet te ontwijken.

Gelieve eventuele vragen rondom dit item hieronder bij de reacties te plaatsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.