Category Archives: PV in de gemeente Gennep

Inloop avond PV-park Heijen 2.0

Overzicht PV park Heijen

Overzicht PV park Heijen

Op donderdag 12 juli j.l. was er een open inloop-moment voor inwoners in de gemeente Gennep om polshoogte te nemen van het in aanbouw geplande zonnestroompark in Heijen. Naast enkele aanwezigen van de gemeente Gennep, waren daar ook enkele personen aanwezig van de toekomstig beheerder/eigenaar Kronos Solar (een duitse onderneming).

Ikzelf was rond 17.30u daar, en in de gesprekken die ik heb mogen voeren, bleek dat de aanloop erg magertjes was, een persoon of 15 waren aanwezig in totaal. Misschien het mooie zomerse weer, misschien de laatste kilometers van de Tour de France of de vakantieperiode, wie zal het zeggen? Al met al voldoende ruimte om kennis te maken met de aanwezigen 🙂

Continue reading

Woonwijk vergroent zienderogen

Afgelopen weken viel het me op dat vele woningen in mijn woonwijk voorzien zijn van zonnestroompanelen. Hulde! Bijgaand de woningen die gespot zijn.

Schitterend te zien hoe meer mensen deze duurzame lokale energieproductie omarmen. Momenteel ontbreken bij mij verdere technische details als merk/type omvormer(s), merk/type PV-panelen, eventuele wetenswaardigheden als monitoring van de productie. Helaas doet het mij ook pijn om te constateren dat de plannen om ultimo 2020 de nederlandse wetgeving (rondom saldering) aan te passen door dhr. Van de Kamp (Economische Zaken), dus of deze mensen bijtijds financieel ‘break even’  gaan spelen, dat wordt nog een bijzonder aandachtspunt (helaas). Hoog tijd voor een ministerie van Energietransitie, zoals België, Griekenland en Israel deze al reeds hebben. Want zonder een geborgde, betaalbare energievoorziening is de economie nergens…

Mocht ik te zijner tijd meer komen te weten over de technische details van de waargenomen PV systemen, dan zal ik dat uiteraard laten weten.

Stilte voor het PV-park ‘De Brem’

logo_gennepWe zijn al weer enkele maanden verder na de ‘kick-off’ in april j.l. waar enkele politiek partijen het rigoreuze idee hebben om een PV-park van immense omvang op het niet te verkopen industrieterrein ‘De Brem’ te plaatsen. Om zodoende o.a. de rentelasten van de gemeentelijke gelden te minimaliseren.

Tot op heden blijft ook de website verschoond van vorderingen/ontwikkelingen rondom de werkgroep. Ik heb inmiddels een bericht ingestuurd om hen te vragen wat de stand van zaken betreft. Zeker met het oog op de ‘business case’, aangezien de initiële geruchten rond importheffingen van chinese zonnestroompanelen door hen zijn weggewuifd (en er toch zijn gekomen), de elektriciteitswet die nog steeds niet is aangepast (behalve ‘intenties tot’ en ‘toezeggingen’ van haagse politiek). Ergo: door het getob aldaar lopen burgers die interesse hebben te participeren mogelijk weg, zeker  nu we afgelopen weken zeer goede productieve zonne-uren hebben mogen genieten. Sterker nog: juli 2013 gaat volgens mij wel een klapper in de productie geven (ondanks de negatieve gevolgen door warmte-invloeden op de zonnepanelen).

Burgers die dus al voor de zomer hun set op de woning geplaatst hadden kunnen hebben, en nu dus weer ‘achter’ het net vissen aangezien ze mogelijk in onwetendheid worden achtergelaten over de voortgang van het onderzoek.

Advies: niet wachten op politieke ontwikkelingen, gewoon zelf (laten) doen dat plaatsen van zonnepanelen (en zonneboilers). Geniet je nog meer van elke zonnige dag waarop besluitvorming van het PV-park de Brem zich weer laat stilvallen. Want misschien is het achterliggende plan wel om (delen van) gemeente Gennep als ‘stadsbeschermd gezicht’ aan te wijzen, en burgers te dwingen naar een ‘cooperatie’ vorm te laten grijpen (omdat vergunningaanvragen dan met verzoek tot plaatsen van zonnepanelen/zonneboilers door weinig deskundigen gewoon lukraak afgewezen kan worden). Niets is vreemd, want in Hilversum ‘promoot’ men duurzaam en groen, doch gooit abrupt alle mogelijkheden tot lokale energieproductie dicht: geen zonneboiler (verwarming en tapwater), geen zonnepaneel. Nakkes, nada. Ondanks de beargumentering dat zonnepanelen/boilers niet mooi zijn. ‘Mooi’, wat erg subjectief is en per persoon afhankelijk, blijkt kennelijk de ultieme beargumentatie te zijn en valide om een beschermd stadsgezicht te initieren. Heerlijk die democratie. Denk daarbij aan als je weer in het stemhokje staat in 2014… Nog een reden om blanco te stemmen 😉

Ter informatie: de ‘subsidiepot’ van Agentschap NL bedraagt half juli nog ca. 6,8 miljoen euro. Dus het einde van deze stimulering droogt op. (Bron: PolderPV)