Greenchoice meterstanden

Logo van duurzaam energiebedrijf Greenchoice

Nu per 1 januari 2016 de nieuwe tarieven van Greenchoice gaan gelden, had ik eerder al gevraagd hoe ze omgaan met overschrijdende perioden. Dat wil zeggen: normaliter wordt medio september mijn verbruik en teruglevering vastgesteld voor de nota, maar door het passeren van 2 verschillende tarieven is het lastig (zo niet onmogelijk) te bepalen welk deel onder de oude regels valt, en welke onder de nieuwe regels.

Via Twitter kreeg ik de opdracht om op 1 januari 2016 de meterstanden via Mijn Dossier aan GreenChoice door te geven en te kiezen voor opmaken jaarnota. Wellicht ook praktisch voor u, als u klant bent bij Greenchoice.

 

Ecoflap brievenbus gemonteerd

ecoflap-mounted
De Ecoflap voorkomt tocht

Mijn brievenbus (ingefreesd in de voordeur) is wel voorzien van een ‘borstel’ element aan de binnenzijde, maar toch viel het mij op dat: a) hier ondanks een sluitende buitenklep er koude (tocht) voelbaar is, b) kooklucht van buurtbewoners de hal vult, c) de kruitdampen met oud en nieuw ook relatief vrij doorgang hebben.

En met onderzoek op internet trof ik de Ecoflap aan: een kunststof element dat aan de binnenzijde van de woning gemonteerd dient te worden en tocht effectief blokkeert met een 2-tal ‘flappen’. Sterk genoeg de tocht tegen te houden, maar licht genoeg om ongehinderd post door te laten. Blokkade van koude tocht wordt gevormd (naast het de klep buiten die je al hebt hangen) door een kunststof lamel/plaatje in het midden, en een zwaardere kunststof afsluiting die je aan de binnenkant van je woning ziet na montage. Met hefboomwerking wordt lichte bediening geborgd, en met een zwarte rubberen afsluiting is de laatste klep daadwerkelijk tochtdicht.

Continue reading “Ecoflap brievenbus gemonteerd”

Cuijks Energie Collectief

CEC-logo In buur-gemeente Land van Cuijk is het Cuijks Energie Collectief actief. Lokaal wordt daar actief (en pro-actief) aandacht geschonken aan zaken als energiebesparen, energie opwekken,

 

Op dinsdag 18 november a.s. wordt een lezing/presentatie gehouden over gasbesparing. Zeker met de verzakkende groningse bodem, de afhankelijkheid van Nederland aan derden, zeer waardevol om te kijken wat je kan besparen op gasverbruik.

Een nobel lokaal intitiatief dat door heel Nederland vervolg zou mogen krijgen. Woon jij in een gemeente waar dit van de grond is gekomen (eerder of later), laat het mij weten! Ook ervaringen hierover lees ik graag.

Ventilatie onderhoud

Het is geregeld nodig om ook het ventilatiesysteem te reinigen. Dit keer heb ik de ventilatieroosters gecombineerd tijdens het ramen lappen.

Zie onderstaand het resultaat van ca. een half jaarlijkse reinigingsbeurt.

Dit is een normaal ventilatiesysteem, wat niet voorzien is van enige filtering. Mijn ventilatieroosters staan altijd open, tenzij bij zware storm er een stevige luchtstroom rechtstreeks op de roosters naar binnen blaast (maar dat is in het binnenland bijna te verwaarlozen).

Heeft uw woning een ander ventilatiesysteem, dan hoop ik dat u toch periodiek een controle uit (laat) voeren danwel bijtijds filters laat vervangen.

iSPEX: meet fijnstof

iSPEXlogoDeze week heb ik een pakketje ontvangen voor de smartphone. Het pakketje is onderdeel van het (nationaal) onderzoek rondom fijnstof in de lucht. Met een iPhone, de adapter en een gratis stukje programmatuur worden foto’s verzameld waaruit middels polarisatie het gehalte fijnstof en de samenstelling van kan worden vastgesteld. Want fijnstof is helaas verre van gezond, en rukt meer en vaker op in de moderne samenleving waarin consumeren en vervoeren centraal staat.

Continue reading “iSPEX: meet fijnstof”