Woonwijk vergroent zienderogen

Afgelopen weken viel het me op dat vele woningen in mijn woonwijk voorzien zijn van zonnestroompanelen. Hulde! Bijgaand de woningen die gespot zijn.

Schitterend te zien hoe meer mensen deze duurzame lokale energieproductie omarmen. Momenteel ontbreken bij mij verdere technische details als merk/type omvormer(s), merk/type PV-panelen, eventuele wetenswaardigheden als monitoring van de productie. Helaas doet het mij ook pijn om te constateren dat de plannen om ultimo 2020 de nederlandse wetgeving (rondom saldering) aan te passen door dhr. Van de Kamp (Economische Zaken), dus of deze mensen bijtijds financieel ‘break even’  gaan spelen, dat wordt nog een bijzonder aandachtspunt (helaas). Hoog tijd voor een ministerie van Energietransitie, zoals België, Griekenland en Israel deze al reeds hebben. Want zonder een geborgde, betaalbare energievoorziening is de economie nergens…

Mocht ik te zijner tijd meer komen te weten over de technische details van de waargenomen PV systemen, dan zal ik dat uiteraard laten weten.

Stilte voor het PV-park ‘De Brem’

logo_gennepWe zijn al weer enkele maanden verder na de ‘kick-off’ in april j.l. waar enkele politiek partijen het rigoreuze idee hebben om een PV-park van immense omvang op het niet te verkopen industrieterrein ‘De Brem’ te plaatsen. Om zodoende o.a. de rentelasten van de gemeentelijke gelden te minimaliseren.

Tot op heden blijft ook de website verschoond van vorderingen/ontwikkelingen rondom de werkgroep. Ik heb inmiddels een bericht ingestuurd om hen te vragen wat de stand van zaken betreft. Zeker met het oog op de ‘business case’, aangezien de initiële geruchten rond importheffingen van chinese zonnestroompanelen door hen zijn weggewuifd (en er toch zijn gekomen), de elektriciteitswet die nog steeds niet is aangepast (behalve ‘intenties tot’ en ‘toezeggingen’ van haagse politiek). Ergo: door het getob aldaar lopen burgers die interesse hebben te participeren mogelijk weg, zeker  nu we afgelopen weken zeer goede productieve zonne-uren hebben mogen genieten. Sterker nog: juli 2013 gaat volgens mij wel een klapper in de productie geven (ondanks de negatieve gevolgen door warmte-invloeden op de zonnepanelen).

Burgers die dus al voor de zomer hun set op de woning geplaatst hadden kunnen hebben, en nu dus weer ‘achter’ het net vissen aangezien ze mogelijk in onwetendheid worden achtergelaten over de voortgang van het onderzoek.

Advies: niet wachten op politieke ontwikkelingen, gewoon zelf (laten) doen dat plaatsen van zonnepanelen (en zonneboilers). Geniet je nog meer van elke zonnige dag waarop besluitvorming van het PV-park de Brem zich weer laat stilvallen. Want misschien is het achterliggende plan wel om (delen van) gemeente Gennep als ‘stadsbeschermd gezicht’ aan te wijzen, en burgers te dwingen naar een ‘cooperatie’ vorm te laten grijpen (omdat vergunningaanvragen dan met verzoek tot plaatsen van zonnepanelen/zonneboilers door weinig deskundigen gewoon lukraak afgewezen kan worden). Niets is vreemd, want in Hilversum ‘promoot’ men duurzaam en groen, doch gooit abrupt alle mogelijkheden tot lokale energieproductie dicht: geen zonneboiler (verwarming en tapwater), geen zonnepaneel. Nakkes, nada. Ondanks de beargumentering dat zonnepanelen/boilers niet mooi zijn. ‘Mooi’, wat erg subjectief is en per persoon afhankelijk, blijkt kennelijk de ultieme beargumentatie te zijn en valide om een beschermd stadsgezicht te initieren. Heerlijk die democratie. Denk daarbij aan als je weer in het stemhokje staat in 2014… Nog een reden om blanco te stemmen 😉

Ter informatie: de ‘subsidiepot’ van Agentschap NL bedraagt half juli nog ca. 6,8 miljoen euro. Dus het einde van deze stimulering droogt op. (Bron: PolderPV)

Werkconferentie energiepark “de Brem”

kingsun-260wp-sept2011-2Vanavond is het duurzame energieproject ‘De Brem’ in het buurthuis in Heijen van start gegaan. Vanaf 19.00u stroomde vele geinteresseerden binnen, waarna onder een kop koffie de avond geopend werd. Ikzelf ben vlak na thuiskomst ook hierheen gefietst om eens meer te horen over de grootse plannen.

Hier een beknopte verslaglegging zoals ik deze persoonlijk heb mogen ervaren.

Continue reading “Werkconferentie energiepark “de Brem””

Nieuwe installatie op/nabij het Perron gespot

perron-gennep-15dec2012 Inmiddels weer in de woonwijk (plan Pagepark) een nieuwe installatie van zonnestroompanelen gespot. En wel een bijzondere, aangezien deze tussen twee woningen geplaatst is, waardoor effectief zeer veel directe en indirecte instraling zwaar gehinderd gaat worden. Met als resultaat: lage opbrengsten tegen navenant (hoge) investering, en een zeer lange terugverdientijd. Ik ben benieuwd hoe of wat de beweegreden is (geweest) om juist daar de panelen te plaatsen, in plaats van op het dak, eventueel gesplitst in een oost en west opstelling. Wat heeft de leverancier/installateur geadviseerd? En als het advies is geweest van de leverancier/installateur, waarom niet verder gekeken naar oost/west opstelling? Want tussen deze twee woningen is voor beide woningen een garage ingebouwd. Dus ca. 6 meter tussen de woningen als afstand, met op het zuiden direct een etage met zolder er nog voor gebouwd. Een recept voor teleurstellende productie van een zonnestroom-systeem.

Helaas is de installatie niet echt goed zichtbaar, ik schat op ca 6-8 zonnestroompanelen. Ik hoop dat de bewoners wel hun produktie meten, want velen met mij vrezen dat dit systeem zwaar achter gaat blijven in de produktie…

Duurzame energie op het Ketelhuis

In de nieuwbouwwijk waar ik woon, schieten zonnestroompanelen als spreekwoordelijke paddestoelen uit de grond. Zojuist heb ik een nieuwe installatie gespot in/nabij het Ketelhuis op het Pagepark.

Een installatie van 8 panelen, ik gok op 220Wp per stuk. Circa 1760Wp per stuk, georienteerd op een zuid-zuidwestelijke richting in lichte hellingshoek. Wie hier meer details van heeft/weet, laat maar horen! Ik ben benieuwd (alsmede de lezers van dit blog)