Duurzaam in je gemeente

Hier plaats ik enige zaken die relatief eenvoudig ondersteund kunnen worden vanuit/door een lokale overheid (gemeente).  Sommige zaken zijn relatief low-budget, en kosten dus gewoon niet veel.
Heb je zelf nog aanvullingen hierop, laat het mij dan even per email weten.

 • Regenton per huishouden beschikbaar stellen.
  Door het bufferen van regen, wordt voorkomen dat rioleringen zwaar belast worden met intense regenbuien. Om een indicatie te geven: stel dat een dakoppervlak van 18 m2 (3x6mtr) tijdens een regenbui in no-time 200 liter water vangt. In een straat van 30 woningen is dit 6.000liter (6 kubieke meter) dat gebufferd wordt en niet door de regenafvoer verwerkt hoeft te worden. Daarnaast is regenwater uit de ton goed bruikbaar voor besproeien van planten in/rond huis, vooral kamerplanten doen het goed op regenwater. En… bij het wassen van de auto is regenwater goed om af te spoelen: geen kalkstrepen en een net resultaat. Daarnaast is het (her)gebruik van regenwater goed voor ook het peil van het grondwater.
  Worden meer straten betrokken, stel in een gemeente 500 straten, gemiddeld 30 woningen, dan wordt 3.000 kubieke meter (3.000.000 liter !!) water gebufferd. Kijk dat is nu de kracht!!
 • Duurzame raadslieden met verstand van zaken.
  Helaas laten energiebedrijven maar graag eenzijdig hun informatie achter. Zo ook bij een HRe ketel. Dit is een HR-ketel die naast warm water ook stroom gaat leveren. Echter duurzaam totaal niet: men verstookt aardgas (en dus een bron van CO2 uitstoot). Daarnaast wordt het overschot van electrische energie volgens wet vergoedt aan de gebruiker, maar…. de kosten van 1 m3 aardag liggen nog een factor 3 hoger. Dus wel een lagere electrische energie-rekening, maar een veel hogere rekening voor verbruikt aardgas. Om deze spelletjes goed te doorgronden is een onafhankelijke post voor een raadslid onontbeerlijk. Hij/zij dient verstand te hebben van de energiemarkt, de krachten hierop (belangenverstrengeling…), de technologische ontwikkelingen kennen (en wereldkundig voorhanden stellen aan de inwoners), waarbij nauwe samenwerking met Bouw en Woningtoezicht zeer gewenst is;
 • Lokale stimulans voor het bevorderen van zonne-energie.
  Zonneboilers, zonnepanelen worden vanaf dit jaar door het Rijk in een SDE subsidie ondersteund. Helaas zitten aan de SDE subsidie behoorlijke kostenposten (jaarlijks, voor 15 jaar lang!!) aan verbonden indien een particulier daaraan mee doet. Een mooie geste zou zijn van een lokale overheid om bijvoorbeeld die kosten op zich te nemen, ca 50-100 EUR per jaar (en jaarlijks wijzigend…). Deze kosten bevatten lidmaatschap die verplicht is bij Certiq, en extra meterkosten tbv. metering van de SDE-installatie. Gevolg kan zijn dat PV (zonnepanelen) en zonneboilers beter lokaal zichtbaar in de samenleving komen te staan, en een zichtbare bijdrage levert aan een ‘groene gemeente’. Gelukkig is voor de burgers die deelnemen aan de SDE-2009 regeling de jaarlijkse CERTIQ kostenpost komen te vervallen (behalve eenmalige registratie), maar de dubbele meter-kosten (de bruto-productiemeter moet ook afgelezen worden) zijn en blijven bestaan, helaas. En zoals het wip-kip beleid van de Overheid betaamt: elk jaar zal er een ander regime hier zijn zegje over doen, dus: het blijft koffiedik kijken!
 • Beperk forens verkeer.
  Inwonenden verdienen dagelijks hun brood. Analyseer in de gemeente wat deelneemt aan de verkeersstromen van woonplaats naar werkplaats. Tracht ook bedrijven te stimuleren een praktisch vervoersbeleid (fiets, openbaar vervoer met bus/trein) te laten voeren. Trek nieuwe bedrijven aan, met verschillende opleidingsniveau’s (vaak zal een persoon met HBO-kennis/werk/denkniveau noodgedwongen moeten verhuizen daar er in de regio geen arbeid te vinden is, of hij/zij moet forensen van/naar grote steden als Eindhoven, Den Bosch, Arnhem). Een lokale overheid kan in samenwerking met (te vestigen) bedrijven overwegen hoe het bedrijf het z.g. telewerken gaat ondersteunen.
  Een essentiële verbinding met openbaar vervoer naar grote steden met een praktische regelmaat (dus niet 1 keer per uur) is eveneens zeer wenselijk;
 • Orienteer als gemeente op de gevolgen van Peak Oil en ontwikkel alternatieven
  Stijgende grondstoffen, met name metalen en olie (fossiele brandstof, goed voor onze plastic verpakkingen, medicijnen, brandstof voor vervoer/transport etc.) zullen komende jaren nog zeer extremer gaan stijgen door een prangende vraag/aanbod (nieuwe economiën zoals India, China en dergelijke betreden de markt, en stijgende welvaart aldaar claimt eveneens olie/grondstoffen) (=marktwerking).
 • Faciliteer in voorzieningen voor duurzame energie door windkracht.
  Windmolens…vroeger voor het hollandse graan te vermalen tot meel, nu en komende jaren gaan ze ingezet worden voor het genereren van electrische energie. Zet maatschappelijk belang af tegen individueel belang, houd rekening met onderzoeken en ontwikkelingen, en oriënteer je op de ervaringen van gemeenten die reeds groen licht voor windmolen(parken) hebben gegeven. Betrek in een vroeg stadium eventueel direct omwonenenden, en bezoek bijvoorbeeld een windmolen park om ‘geluidshinder’ te laten horen. Persoonlijk hoor ik liever een zoevende wiek rustig voorbijkomen, dan een startbaan van Schiphol. Faciliteer dergelijke zaken in een samenwerkend verband met buurtgemeenten, afwegend waar plaatsing weinig hinder kan ondervinden. O…. en een eventueel vogeltje wat tegen een wiek van een windmolen kan komen, is statistisch mogelijk, maar vele malen KLEINER dan vogels die door auto-verkeer getroffen worden. Sterker nog: er sneuvelen meer vogels door katten van bewoners. Wordt het niet tijd om die katten te verbieden? 😉
  Ook zijn er particuliere initiatieven om als een coöperatie windmolens op te zetten en te onderhouden. Ondersteun dergelijke initiatieven op lokaal niveau, maar initieer ook zelf dergelijke zaken.
 • Plaats een tassenbol in winkelcentra. De Tassenbol verzamelt niet-gebruikte plastic tassen, en stelt ze gratis beschikbaar voor bezoekers die hun eigen tas zijn vergeten.

Wordt vervolgd! Heb je zelf nog praktische aanvullingen, laat het dan weten!

Eén gedachte over & ldquo; Duurzaam in je gemeente & rdquo;

Reacties zijn gesloten.