March 29, 2023

De gemeente Gennep staat erom bekend dat het innovatie stimuleert en een duurzame toekomst nastreeft. Dat wordt nu bewezen door de bewoners van de stad te helpen bij hun streven naar duurzame energie.

Gennep is geregeld in samenwerking met de Duurzaamheidscoöperatie Nederland om ervoor te zorgen dat bewoners in staat zijn om huizen en bedrijven te voorzien van duurzame energie. In 2018 is het initiatief “Energie Switchen” gestart. Beoogd wordt om de toegang tot duurzame energie, zoals zonne-energie en windenergie, te vergemakkelijken voor kleinere ondernemers en middelgrote bedrijven uit de regio Gennep.

In oktober 2019 gaf Gennep bekend een uniek inwonersproject te lanceren voor het verstrekken van subsidie voor zonne-, wind- en waterkrachtprojecten. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat elke inwoner van Gennep eerlijke toegang tot dure energiebronnen heeft. Inwoners die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het project, kunnen een aanvraag indienen voor subsidie bij de gemeente. Het project wordt momenteel uitgewerkt door de Gemeenteraad van Gennep, waarbij een team wordt samengesteld uit experts op het gebied van duurzame installaties. Ze streven ernaar om tegen 2024 elke particuliere woning en bedrijf in Gennep aan te sluiten op duurzame energiebronnen.

Gennep toont met dit project dat ze serieuze stappen zetten in de richting van een schone en sterke toekomst waarin iedereen kan profiteren van betaalbare energiebronnen. We hopen dat dit initiatief breder door de provincie Limburg wordt toegepast!

De gemeente Gennep staat bekend als een ‘groene’ gemeente, waar bewoners de mogelijkheid hebben om duurzame energie te gebruiken. Met behulp van verschillende initiatieven en subsidies vanuit de overheid, is Gennep zich aan het richten op energiebesparing.

De gemeente Gennep biedt bewoners een aantal opties om hun huishouden te voorzien van duurzame energie. Zo kunnen inwoners volledig elektrisch rijden door het bestellen van een auto op termijn of een stroomvoorziening voor evenementen. Inwoners die hun eigen woning duurzaam willen maken, hebben ook de mogelijkheid om van subsidieprogramma’s gebruik te maken.

Daarnaast organiseert de gemeente diverse activiteiten die bewoners inspireren om meer duurzame energie te gebruiken. Zo worden er regelmatig informatienamiddagen gehouden met experts uit het veld, zodat iedereen meer weet over het verduurzamen van zijn woning en over de mogelijkheden en subsidies die daarbij komen kijken. Ook is de gemeente gestart met een pilotproject rond duurzame energie voor bedrijven, waarin bedrijven worden gestimuleerd om meer duurzame bronnen te gebruiken en energie te besparen.

Bewoners van Gennep kunnen dus profiteren van de lokale initiatieven en middelen die de gemeente aanbiedt. Duurzaamheid is niet alleen een betere leefomgeving voor ons allemaal, maar ook een manier om geld te besparen op energierekeningen en schoner milieu. Bewoners wordt aangeraden hun opties te onderzoeken als ze echt hun steentje willen bijdragen aan de verduurzaming van hun huishoudens in Gennep.