November 28, 2022

In december 2017 werd het eerste zonne-energiepark van Nederland officieel geopend in Heijen, Oost-Nederland. Het zonnepark heeft een vermogen van 82 MW en zal genoeg elektriciteit produceren om zo’n 16.000 huishoudens van stroom te voorzien.

Gennep is een gemeente aan de zuidoostelijke rand van de provincie Limburg in het midden van Nederland. Deze stad staat bekend om zijn middeleeuwse stadscentrum, rijke historie en natuurlijke schoonheid.

Bewoners kijken er ook naar uit dat Gennep tegen 2050 een van de nieuwe soorten gemeenten wordt die zich zal richten op duurzaamheid en hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa, wind- of zonne-energie.

De gemeente Gennep heeft een ambitieus doel gesteld om in 2050 100% duurzaam te zijn.

Heijen is een Nederlandse gemeente met ongeveer 8.000 inwoners. Het ligt in de provincie Gelderland en heeft zo’n 300 zonnepanelen op de daken.

Heijen staat al sinds de middeleeuwen bekend om haar uitgesproken lokale geschiedenis. Het stond bekend om zijn windmolens en had al een windmolenmuseum opgericht in 1942 toen het een gemeente werd. De geschiedenis van de gemeente heeft mede vorm gegeven aan de energiestrategie van Heijen: zo groen mogelijk zijn en alternatieve energiebronnen opbouwen.

Het gebied dat Heijen omvat, gebruikt ook aardwarmte in plaats van fossiele brandstoffen voor verwarmingssystemen.

Er zijn veel manieren om gebruik te maken van hernieuwbare energie en een daarvan is zonne-energie. De gemeente Gennep heeft haar energie-inzamelsysteem in gang gezet door het plaatsen van een eigen zonnecentrale.

De bewoners van Heijen hebben een park van 4.800 vierkante meter aangelegd voor landbouw, tuinieren en recreatie. Het Zonne-energiepark is gerealiseerd als onderdeel van het grotere ontwikkelingsproject “Heijen”.

De gemeente gebruikt ook duurzame landbouwtechnieken om de hoeveelheid groenten die ze biologisch kunnen telen te vergroten en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit wordt bereikt door het gebruik van kassen en een nieuwe kastechnologie genaamd Hydroponic-kas die de behoefte aan ruimte tot 60% vermindert.

De gemeente Gennep heeft een aantal groene oplossingen voor de toekomst. In Heijen kunnen bewoners gebruikmaken van de kracht van duurzame energie en zonnepanelen om hun woning van stroom te voorzien.

Heijen is een dorp in de gemeente Gennep, dat net buiten de stadsgrenzen van Utrecht ligt, Nederland en de thuisbasis is van ongeveer 8300 mensen. Op dit moment heeft het geen afvalopslag of zelfs geen openbaar vervoer, maar het heeft wel een openbaar fietsverhuurprogramma waardoor het aantal fietsen in slechts drie jaar is verdubbeld. Het nieuwste hernieuwbare project is een zonne-energiepark met een capaciteit van 20 MW dat naar verwachting in 2020 operationeel zal zijn.

De belangrijkste energiebron van Heijen is waterkracht, maar het bedrijf boekt ook vooruitgang in de richting van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en.

Heijen is een stad in Nederland met ongeveer 20.000 inwoners. De gemeente heeft bovenop een oude watertoren een zonne-energiepark ingericht waar bewoners kunnen beschikken over duurzame energie.

In Heijen – wat zich vertaalt naar “hoog veld” – kunnen bewoners zonne-energie gebruiken en hun elektriciteitsbedrijf overstappen naar de lokale energieleverancier van Heijen, die duurzame stroom aanbiedt. Dit lokale nutsbedrijf levert meer dan 80 procent van de elektriciteit die wordt opgewekt door gemeentelijke gebouwen, waardoor iedereen in dit kleine stadje toegang heeft tot schone en veilige energie zonder dat er broeikasgassen in de atmosfeer komen.

De stad heeft ervoor gezorgd dat burgers verantwoordelijk zijn voor hun eigen duurzaamheid door hen tastbare voordelen te bieden, zoals stromend water, klimaatvriendelijk openbaar vervoer en parkeerplaatsen dichter bij huis, evenals openbaar groen.

De gemeente Gennep is een pionier op het gebied van duurzame energie. Ze hebben hun eigen zonnepark gebouwd om de duurzaamheid van hun projecten te ondersteunen.

Heijen ligt in het zuidoosten van Gennep, een dorp en gemeente met 22.000 inwoners. Het ligt in het hart van de Duitse hernieuwbare energiegordel en meer dan 50% van de elektriciteit wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals wind-, zonne-, biomassa- en waterkrachtcentrales.