Jiangsu Kingsun

Fabrikant: Jiangsu Kingsun

STC-vermogen per paneel: 260 Wp
type paneel: monokristallijn
aantal panelen: 12
hellingshoek: 10 graden
orientatie: ca. 190 graden
bouwjaar: 2011
Leverancier: sun-solar.nl

Omvormer: Sungrow SG3kTL
configuratie: 2 strings van 6 PV-panelen
Beschaduwing: matig/gemiddeld in de maanden oktober t/m half maart

Siderea PV-monitoring
De Performance Ratio is een maat voor de systeemverliezen. Een hogere PR betekent minder systeemverliezen. De PR van het gehele PV-systeem is hier gedefinieerd als de genormeerde electrische energie-opbrengst (in kWh/kWp) gedeeld door de ontvangen straling op de panelen (in kWh/m2). Een goed werkend en goed geventileerd kristallijn PV-systeem in het Nederlandse klimaat heeft volgens Siderea een jaargemiddelde PR van 0,84 (dit betreft een indicatie op basis van gemiddelde specificaties).

De gemeten waarde wordt via een kWh-meter (met S0-signaal, en nauwkeurigheidsklasse 1 (max 1% onnauwkeurigheid) geregistreerd naar PVOUTPUT.ORG & Sonnenertrag.eu (automatisch, zonder tussenkomst van gebruiker). De waarde aan het einde van de maand wordt overgenomen in de eerste kolom)

De 2e, 3e en 4e kolom worden door Siderea.nl aangereikt, enkele dagen nadat de maand verstreken is.  Als het goed geconfigureerd is zijn de gemeten produktie in de 1e kolom gelijk/nagenoeg gelijk aan de berekende opbrengst in de 3e kolom. Bij grote afwijking (negatief!) hiertussen, zal nader onderzoek volgen (beschaduwing, slechte connectoren/bekabeling etc.). Afwijkingen erboven kunnen ook mogelijk zijn: denk aan de lokale weercondities rondom de KNMI-meetlocatie (Volkel) en Gennep. (opstelling hiervan is ten tijde van 2012 een hellingshoek van 20 graden, en individuele frames)

Maand Zelf gemeten [kWh] Straling in vlak  [kWh/m2] berekend Opbrengst elektrisch [kWh] berekend Performance Ratio
Januari 2012 40,585 12,36 26,98 71%
februari 2012 101,463 42,79 121,50 92%
maart 2012 203,502 90,70 243,81 87%
april 2012 274,583 101,14 279,17 89%
mei 2012 410,976 156,06 410,28 85%
juni 2012 327,350 129,50 343,77 86%
juli 2012 391,700 149,14 390,24 85%
augustus 2012 403,410 155,01 402,18 84%
september 2012 252,191 105,55 280,50 86%
oktober 2012 133,92 62,82 170,75 88%
november 2012 45,763 16,83 40,01 77%
december 2012 21,048 9,7 19,62 65%
Gemiddeld 2012 82,9%