Triodos en ASN zijn de eerlijkste banken

Uit onderzoek blijkt wederom dat de banken Triodos en ASN de eerlijkste banken zijn binnen de Nederlandse grenzen. Dientengevolge hebben deze banken bewust afstand gehouden van grijze zaken als wapenhandel, milieuvervuiling en mensenrechtenschending.

Nu op 22 januari a.s. de nieuwe website “Eerlijke Bankwijzer” beschikbaar komt, hoop ik dat menig consument eens met zijn/haar neus op de feiten gedrukt wordt (en hier gepast een actie aan vastknoopt).

triodos

asn-logo

Zelf heb ik na ca. 30 jaar de Rabobank vaarwel gezegd, en mijn betaalrekening en spaarrekening overgezet naar de Triodos bank. Tot op heden: geen spijt, totaal geen spijt hiervan! Het overhuizen/overstappen ging vlot en zonder problemen middels de Overstap-service die de banken faciliteren.

Na wat kleine aanpassingen van mijn kant (ik heb zelf mijn rekeningafschriften nagelopen, en waar nodig instanties geinformeerd over het gewijzigd bankrekeningnummer) was de overstap in circa 1 a 2 maanden voltooid.

Eerlijke bankwijzer beschikbaar per 22 januari a.s.

Om consumenten goed te kunnen ondersteunen in hun keuze voor een bank, is er per 22 januari 2009 a.s. een bankwijzer beschikbaar.

” Hier is te zien wat het beleid is van de Nederlandse banken op het gebied van milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, wapenhandel en -productie. De Eerlijke Bankwijzer wordt gelanceerd tijdens het symposium “Een duurzame financiële sector: Utopie?” in de Munt in Utrecht. Minister Wouter Bos van Financiën opent de bijeenkomst met een videoboodschap.

Het is voor het eerst dat banken zijn onderzocht op alle terreinen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat de resultaten daarvan overzichtelijk op een website zijn samengebracht. De Eerlijke Bankwijzer geeft snel en duidelijk de scores van de banken op de verschillende terreinen. ”

Kijk! Een uitermate goede stap naar een mooie toekomst!  Door consumenten/mensen in de samenleving bewust te maken van hun keuzes kunnen grote stappen gemaakt worden. Zowel op financieel gebied als op het gebied van milieu. Ik hoop dat velen hun ogen hiermee openen, en daadwerkelijk gebruik gaan maken van de Verhuisservice die binnen de nederlandse banken voorhanden is. De juiste bank voor de juiste klant zeg maar!

Meer informatie kun je op de website www.eerlijkebankwijzer.nl vinden, die uiteraard vanaf 22 januari in de lucht zal zijn