Alkmaar: voorbeeld voor vele gemeenten

Ik vernam dat de website van de Gemeente Alkmaar een voorbeeld is zoals het hoort te zijn. Veel informatie, actief en up-to-date onderhouden. Uiteraard heb ik even gespiekt hierop, en eens gekeken naar duurzame beleidsvoering met oog op bijvoorbeeld woningbouw.

Laat daar nu zo’n schitterend PDF-document vanaf 2004 heel helder beschrijven wat verplicht is (!!!) en optioneel. Ik trof al snel een actief verplichtend beleid om per wooneenheid een aantal vierkante meters te voorzien van zonnepanelen.

Kijk, da’s nu daadkrachtig duurzaam beleid voeren. Chapeau Gemeente Alkmaar! Jullie zijn inderdaad een gemeente om jaloers op te zijn šŸ™‚

Nou andere gemeenten (die dit nog niet eens durven uit te voeren!): waar blijven jullie? Zeker als het zakcentje van de uitverkoop van Essent toch over blijft, is een dergelijke insteek eigenlijk verplichte kost naar uw inwoners toe. Het betreft immers gemeenschapsgelden!!

bron: nu.nl