Wanhoop voor WKK / microWKK

Bron: zonnestroompanelen in Nederland

Daar lijkt het een beetje op. Het loopt namelijk niet zo lekker met de microWKK oftwel de HRe ketel, ondanks alle hoepla en opgewekte reclame van de gasjongens en elektriciteitsboys. Vooral het 20% hogere gasverbruik die de consument krijgt te slikken in ruil voor verbetering van de efficiency van grote elektriciteitscentrales valt in het verkeerde keelgat (in feite subsidie door de consument, een gratis service aan de elektriciteitsboys die maar al te gretig kolencentrales bouwen en tegelijk gas- en elektriciteitstarieven 20% verhogen – hoe hou je het voor mogelijk!). Laat ik eens rekenen als een echte consument: 20% meer gas verbruiken plus 20% hogere gasprijs = 40% erop achteruit.

Essent en GasTerra zijn bijna klaar met hun eerste veldtest in Nederland van een HRe-ketel met brandstofcel. Essent Retail Service en GasTerra hebben begin 2008 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om meer inzicht te krijgen in de toepasbaarheid van HRe-ketels op basis van brandstofcel, ofwel microWKK’s (WarmteKrachtKoppeling). Dergelijke ketels leveren zowel warmte als elektriciteit. Het onderzoeksprogramma moet uitwijzen welke typen op brandstofcel gebaseerde HRe-ketels het meest geschikt zijn voor huishoudelijke toepassing.

Het stukje uit het persbericht dat ik vond luidt als volgt: …”In dat kader starten Essent en Gasterra deze maand met de allereerste Nederlandse consumenten veldtest waarbij een geschikte brandstofcel onder realistische omstandigheden wordt getest en geëvalueerd. Het doel is om na te gaan welke energiebesparing met dit nieuwe geavanceerde systeem in een huishouden kan worden bereikt.
Met de huidige generatie HRe-ketels met Stirlingmotor kan in huis ongeveer 2500 kWh worden geproduceerd. Hiermee bespaart de gemiddelde consument rond de 300 euro per jaar. De toekomstige generatie brandstofcel HRe-ketel zal ca. 5000-6000 kWh kunnen produceren (maakt bij het huidige prijspeil een besparing mogelijk van zo’n 750 euro per jaar). Met de extra geproduceerde energie kan bijvoorbeeld een auto elektrisch worden aangedreven (voor 20.0000 kilometer is ongeveer 3.500 KWh nodig). Tevens kan de auto dienen als accupakket om elektriciteit tijdelijk in op te slaan.
Op het gebied van brandstofcellen zijn verschillende technologieën voor huishoudelijke toepassing in ontwikkeling, in het bijzonder de SO (Solid Oxide) en de PEM (Proton Exchange Membrane) Fuel Cell. Deze brandstofcellen kunnen gebruik maken van aardgas als brandstof. In de brandstofcel wordt aardgas omgezet in warmte en elektriciteit. Dit nieuwe type HRe-ketel heeft een zeer hoog elektrisch rendement waarbij de resterende warmte nuttig kan worden gebruikt voor ruimteverwarming en warm tapwater. De HRe-ketel op basis van brandstofceltechnologie is op grond van de huidige inschattingen ook uitermate geschikt voor nieuwbouwwoningen met een lage warmtevraag.”…..

commentaar: besparing waarover? En dus tóch weer fossiel aardgas inzetten voor elektriciteitsproductie, maar nu stroom die je via accu’s in je auto stopt en er weer uit haalt? Je auto gebruiken als opslag? Overdag als de cv op z’n hoogst staat, staat je auto toch bij je baas op het parkeerterrein, of mis ik iets? Of moet men ’s nachts de thermostaat maar hoog laten staan om de autoaccu’s op te laden? Nu het niet erg lukt via de HRe ketel om de consument op te zadelen met de kosten voor het milieu omdat men zelf graag goedkope maar smerige kolencentrales bouwt, komt er nu alweer een geweldig idee uit de hoge hoed om de consument verslaafd aan het gas te houden en tegelijk te laten opdraaien voor de weigering van energieboeren om duurzaam te zijn. Kan de automobilist die zo graag wil niet meteen met een aardgasauto rijden in plaats van [straks] het hopeloos ineffcient accuutjes vullen en ledigen?