NOOR bericht over teerzanden in Canada

In vergelijking met olie die uit de grond geboord wordt, is oliewinning uit zand een intensief proces, waarbij veel water nodig is om de ruwe olie van zand en klei te ontdoen. Canada is goed voor de grootste voorraad ‘oliezand’ ter wereld.

Compared to oil being emerged by drilling, the harvest of oil from sand is a very intesive en devastating process which consumes lots of water (e.g. steam) to extract the crude oil from the sand and clay. Canada has the largest amount of sandoil in the world.

Continue reading “NOOR bericht over teerzanden in Canada”