Europese cookie wet

Vanaf vandaag is de website voorzien van informatie/mededeling rondom cookies. Cookies onthouden tijdens bezoek aan de website specifieke gegevens, zodat hier bij terugkerend bezoek gebruik van gemaakt wordt.

De richtlijn is ontworpen voor de bescherming van online privacy van burgers in Europa. Er wordt gestreefd naar het bewust maken van de consument hoe informatie over hen wordt verzameld door websites. Om uiteindelijk de consument in staat te stellen een welingelichte keuze te maken of ze hier toestemming voor verlenen. De EU-richtlijn moet door alle EU staten geïmplementeerd worden, met ingang van 5 juni 2012.

Informatie over de cookies op deze site