Presentatie VVZKC & CSP

Zaterdag 20 maart ben ik met collega Harm naar Gouda gereden om daar de bijeenkomst over CSP (concentrated solar power, geconcentreerde zonnekracht) bij te wonen. Lees hier verder hoe de middag verliep….