Hosting van website & duurzaamheid

Naar aanleiding van een artikel bij HerbergPV (Merci Barend!!), heb ik maar direct de stoute schoenen aangetrokken. Ik heb de helpdesk eens navraag gedaan over hun bijdrage in CO2-reductie, energie-besparende maatregelen (efficienter inrichten van computerruimte/serverbeheer etc.). Natuurlijk komt een antwoord met alleen “we nemen groene stroom af” niet als een voldoende bij mij aan…. Graag […]

Gemeente Gennep en duurzaamheid

Op 25 augustus 2008 j.l. heeft de Gemeente Gennep een avond georganiseerd onder de noemer “Burgerontmoetingsplek”. Doel/thema van deze avond is duurzaamheid in de gemeente Gennep, waarbij een splitsing is gemaakt tussen enerzijds duurzame(re) ruimtelijke ontwikkeling, en anderzijds energie en klimaat. Uiteraard ben ik in hoogst eigen persoon naar deze avond geweest, en de indruk […]

Triodos en ASN zijn de eerlijkste banken

Uit onderzoek blijkt wederom dat de banken Triodos en ASN de eerlijkste banken zijn binnen de Nederlandse grenzen. Dientengevolge hebben deze banken bewust afstand gehouden van grijze zaken als wapenhandel, milieuvervuiling en mensenrechtenschending. Nu op 22 januari a.s. de nieuwe website “Eerlijke Bankwijzer” beschikbaar komt, hoop ik dat menig consument eens met zijn/haar neus op […]