Hosting van website & duurzaamheid

Cleanbits_logo_enNaar aanleiding van een artikel bij HerbergPV (Merci Barend!!), heb ik maar direct de stoute schoenen aangetrokken. Ik heb de helpdesk eens navraag gedaan over hun bijdrage in CO2-reductie, energie-besparende maatregelen (efficienter inrichten van computerruimte/serverbeheer etc.). Natuurlijk komt een antwoord met alleen “we nemen groene stroom af” niet als een voldoende bij mij aan….

Graag wil ik ook weten hoe/wat ze concreet aanpakken, en (nog beter) hoe we (als klanten) dit kunnen toetsen.

Continue reading

Gemeente Gennep en duurzaamheid

Op 25 augustus 2008 j.l. heeft de Gemeente Gennep een avond georganiseerd onder de noemer “Burgerontmoetingsplek”. Doel/thema van deze avond is duurzaamheid in de gemeente Gennep, waarbij een splitsing is gemaakt tussen enerzijds duurzame(re) ruimtelijke ontwikkeling, en anderzijds energie en klimaat.

logo_gennepUiteraard ben ik in hoogst eigen persoon naar deze avond geweest, en de indruk was dat het onderwerp toch leeft in deze gemeente met vooral transport & logistiek, toerisme en gezondheidszorg.

In de voorgesprekken werd al gevraagd wat men van deze avond vond. Ikzelf heb volmondig geantwoord: ‘een heel nobel idee, maar het zal wel blijven bij praten-praten in plaats van concrete en actieve vorm van aanpak en invulling ervan.’

Nu bijna een jaar later is het erg stil gebleven… Tijd om dus eens navraag te gaan doen!

Bij deze alvast de laatste brief die ik digitaal mocht ontvangen van de Gemeente, als terugkoppeling op de avond in 2008. In afwachting van een tussentijdse update vanuit de lokale overheid šŸ™‚

Gemeente Gennep Burgerontmoetingsplek 25 aug. 2008

Triodos en ASN zijn de eerlijkste banken

Uit onderzoek blijkt wederom dat de banken Triodos en ASN de eerlijkste banken zijn binnen de Nederlandse grenzen. Dientengevolge hebben deze banken bewust afstand gehouden van grijze zaken als wapenhandel, milieuvervuiling en mensenrechtenschending.

Nu op 22 januari a.s. de nieuwe website “Eerlijke Bankwijzer” beschikbaar komt, hoop ik dat menig consument eens met zijn/haar neus op de feiten gedrukt wordt (en hier gepast een actie aan vastknoopt).

triodos

asn-logo

Zelf heb ik na ca. 30 jaar de Rabobank vaarwel gezegd, en mijn betaalrekening en spaarrekening overgezet naar de Triodos bank. Tot op heden: geen spijt, totaal geen spijt hiervan! Het overhuizen/overstappen ging vlot en zonder problemen middels de Overstap-service die de banken faciliteren.

Na wat kleine aanpassingen van mijn kant (ik heb zelf mijn rekeningafschriften nagelopen, en waar nodig instanties geinformeerd over het gewijzigd bankrekeningnummer) was de overstap in circa 1 a 2 maanden voltooid.