25 februari “De Rekenkamer”

Deze uitzending heeft als thema energie. De rekenkamer duikt in de materie van facturen/nota’s, belastingen en teruggave heffingen. En het is allemaal schokkend wat er gaande is: er blijkt dubbele belasting op elektriciteit geheven te worden door de overheid & energiebedrijven!

Citaat:

“Er wordt onderzocht wat we eigenlijk betalen, en waarom of waarvoor. Wat kost een minuutje bellen, een rij kapotte tanden, een lantaarnpaal of een kilo koe? Aan de hand van kijkersvragen worden de kosten in kaart gebracht door Rekenmeester Stefan Stasse. Met een grote dosis humor worden de financiële motieven van bedrijven feilloos blootgelegd en geanalyseerd. Stasse verzamelt alle informatie die hij krijgt aangereikt van Sofie van den Enk, Ajouad El Miloudi en Sander de Kramer. Zij zijn voortdurend onderweg, op zoek naar de werkelijke kosten en economische motieven van mensen en bedrijven. Het loodst de kijker door het getallenoerwoud zodat we antwoord krijgen op de vraag: wat kost dat nou eigenlijk? En wat krijg ik er (niet) voor? Niemand weet meer wat iets écht kost. Sinds de invoering van ons rekenstelsel is de wereld verworden tot één grote getallen brei. En het allerergste: er hoeft niet meer geteld te worden. Alles is voor ons al uitgerekend. We hoeven alleen nog maar af te rekenen. Elke aflevering begint De Rekenkamer met een kijkersvraag. De informatie die Sofie, Ajouad en Sander verzamelen, wordt verwerkt in het dossier waarmee Stasse aan het rekenen slaat.. Rekenmeester Stefan Stasse duikt in de kosten van de energienota. Voor de meeste mensen een oerwoud van cijfertjes. Alles staat er tot 4 cijfers nauwkeurig op. Maar wat staat er allemaal op? Waar betalen we eigenlijk voor? De Rekenkamer ontdenkt dat we dubbel belasting betalen over onze energie, dat veel mensen huur betalen voor een energiemeter die al 35 jaar is afgeschreven en zelfs de NMA vindt dat de rekeningen volstrekt onduidelijk zijn. Iedereen ontvangt de jaarnota voor de energie. We betalen hem gewoon en kijken misschien nog even of we iets terug krijgen. Er staan posten op als vastrecht en transport, maar wat moet je je daar bij voorstellen? Wat is nou eigenlijk 1 KwH (kilowattuur), wat kost dat en hoe komen ze aan die prijs? Daar blijken de energieproducenten liever niet over te praten. Er wordt flink gehandeld in energie en de concurrentie is moordend.

Dus allemaal kijken op Nederland 3, 25 februari om 20.25u

Bron: De rekenkamer

Energieverbruik internet-apparatuur

Zoals ik vandaag eerder beschreven en gemeten heb, ‘snort’ er 20 Watt aan apparatuur in de meterkast voor de internetverbinding. Nu ben ik echt niet de enige Nederlander die internet heeft (hoop ik 😉 ), maar toch wel naar mijn bescheiden mening een bijzonder hoog verbruik.
Continue reading

Nieuwe link opgenomen: De Energieraad

De energieraad is een adviserend orgaan wat advies geeft aan de overheid (regering & parlement) met als foenergieraadcus het te voeren energiebeleid. Door het internet, is deze organisatie goed te bereiken en levert de nodige leesvoer op. Zelf vind ik de discussies over de windenergie (windmolens) en zonneenergie erg interessant, maar ook de fossiele energievoorziening wordt geregeld besproken (wel of geen kern-centrale, wel of geen kolen-vergassende centrale etc.).

Zeker met de diverse belangen van mensen/groepen en de noodzaak tot het verduurzamen van de energieproductie, komen hier interessante stellingen naar voren. Immers, slagschaduw van een windmolen is aanwezig, doch dit wordt in de vergunningaanvraag al getoetst. Helaas blijken er dan nog door burgers bezwaren van slagschaduw aangeleverd te worden waardoor het windpark niet gerealiseerd wordt (of met vele jaren vertraging, om over verkwist (gemeenschaps)geld in procedures maar niet te spreken.

In elk geval, de Energieraad staat erbij opgenomen, en ik wens jullie veel leesplezier toe! 🙂