Gemeenteraadsverkiezingen Gennep 2014-2018 deel 6

In dit deel wordt de zesde en laatste vraag beantwoord door de diverse lokale partijen binnen de gemeente Gennep.  De partijen hebben allen dezelfde 6 vragen mogen beantwoorden. Ik benadruk dat de volgorde waarin partijen genoemd worden geheel willekeurig is.

Vraag 6 luidt:

In de regio hebben buurtgemeenten duidelijk standpunt genomen rondom schaliegaswinning in Oost-Brabant en Noord Limburg. Gemeente Gennep heeft vooralsnog geen uitingen gedaan, noch vanuit politieke partijen. Wat gaat uw partij uitdragen rondom deze vorm van fossiele brandstofwinning?

Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen Gennep 2014-2018 deel 5

In dit deel wordt de vijfde vraag beantwoord door de diverse lokale partijen binnen de gemeente Gennep.  De partijen hebben allen dezelfde 6 vragen mogen beantwoorden. Ik benadruk dat de volgorde waarin partijen genoemd worden geheel willekeurig is.

Vraag 5 luidt:

Wat is uw standpunt rondom de aanstaande aanleg van een duits windmolenpark in de nabijheid van het Reichswald door duitse buurtgemeenten? Wat zijn uw plannen hieromtrent en welke kansen/bedreigingen ziet u?

Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen Gennep 2014-2018 deel 4

In dit deel wordt de vierde vraag beantwoord door de diverse lokale partijen binnen de gemeente Gennep.  De partijen hebben allen dezelfde 6 vragen mogen beantwoorden. Ik benadruk dat de volgorde waarin partijen genoemd worden geheel willekeurig is.

Vraag 4 luidt:

Vindt uw partij dat onze gemeente voorop moet lopen op het gebied van duurzaamheid? Zo nee, waarom niet?

Lees verder