Terugblik op PV-optimalisatie

Op vrijdag 10 april j.l. heb ik al eerder geschreven dat ik de PV-panelen geoptimaliseerd heb: in totaal een 19 meter bekabeling aan DC-zijde (gelijkstroom) is verwijderd. Hiermee moeten de serie panelen weer beter werken, en onderlinge verschillen aanzienlijk verminderen.

In totaal staan 3 strings aan panelen op de garage en tuinhuis opgesteld, op het zuiden. String B (3x Suntech 190Wp & Mastervolt Soladin600) is identiek aan String C, en staan naast elkaar: string C staat in het midden van B en String A (3x MSK 190Wp).

De grootste hoeveelheid bekabeling is bij String C verwijderd, en nu een paar weken later, moet er toch wel wat te zien zijn.

Mijn bevindingen

Momenteel merk ik sinds het inkorten van de DC_bekabeling dat string B en string C nagenoeg gelijk presteren. Het verschil heb ik in OpenOffice Calc (alternatief voor Excel) uitgezet in een grafiek: na het verwijderen van de extra kabels moet het verschil (delta) tussen deze strings richting de 0 lopen. Ik benadruk: richting 0, exact identieke panelen bestaan niet (al zijn de marges klein), maar je houdt toleranties in bekabeling, in omvormer etcetera.

Het verschil nadat de overtollige DC-bekabeling bij string C is verwijderd.
Het verschil nadat de overtollige DC-bekabeling bij string C is verwijderd.

Je ziet duidelijk het verschil tussen beide string kleiner worden, op het moment dat ik de bekabeling ingekort heb. Het onderling verschil bedraagt tussen string B en C dan nog rond de 0,1kWh op weekbasis (voorheen 0,25 kWh op weekbasis). Alle beetjes helpen, nietwaar? 😉

PV-optimalisatie: de tussenstand

Circa 2 weken terug heb ik zo’n 19 meter aan DC_bekabeling verwijderd. Ik had al weken verschil gemeten tussen String B en String C (beiden voorzien van 3x Suntech 190Wp panelen), welke niet door schaduw-invloeden ontstaan konden zijn.

En… nu string C nagenoeg een gelijke kabellengte heeft aan DC-zijde ten opzichte van String B, zie ik dat ze beiden weer in lijn lopen. String B lever minimaal nog iets meer op over een week productie (in de orde van 0,1 kWh), wat voorheen ruim 0,5kWh over dezelfde periode was).

Dus….. het loont ZEKER om optimaal je kabellengte te bepalen en aan te houden! 🙂