Solar Days 2011

Op de Solar Days kunt u  nader kennismaken met particulieren en bedrijven die ‘iets’ met duurzame energie doen. Hoor toe over ervaringen met zonnepanelen, zonneboilers, warmte terugwin systemen! Kijk naar de mogelijkheden die er vandaag de dag zijn. Heeft u vragen, stel ze gerust! Wellicht kan een passend antwoord u overtuigen ook mee te doen en zonnepanelen, zonneboilers, windmolens te ondersteunen via een aanschaf of lidmaatschap.

Ikzelf houd een ‘open huis’  (Papierschepper 1 te Gennep) op zondag 8 mei (van 10.00u tot 16.00u) en zondag 15 mei (van 10.00u tot 16.00u). Daarnaast is nog een tweede woning te bezichtigen in mijn buurt: Harm Otten houdt open huis op zondag 15 mei a.s. (van 12.00u tot 17.00u) in de Jasmijnstraat 18 te Gennep.

In mijn woning kunt u zien wat zonnestroompanelen doen, hoe ze er uit zien (zelfs een exemplaar met de laatste dunne film techniek is te bewonderen.

Bekijk hoe de zonneboiler het huis van warmte voorziet en een overschot aan warm tapwater produceert. Ook interessant is de realtime weergave van deze systemen op het internet. En natuurlijk voor de financiele kant: zie hoe mijn voorschot als sneeuw voor de zon spreekwoordelijk verdwijnt…

Dus noteer in de agenda! En ik/we heet/heten jullie van harte welkom!

Voor meer evenementen en woningen, raadpleeg de Solar Days website

Terugblik Solar Days 2010

Op 8 mei heb ik dus mijn inloop-dag gehouden ter ondersteuning van Solar Days 2010. Mijn eerdere ervaringen waren voor mij erg teleurstellend: een lage (of geen) opkomst, en enkele weekenden dus helaas maar moeten wachten op toeloop ondanks PR-acties. Dit jaar heb ik ondanks wat organisatorische verbeterpunten toch de spreekwoordelijke ‘koe bij de horens’ gevat, en ook mijn persoonlijke netwerk benaderd.

Continue reading

zaterdag 8 mei a.s. Solar Days

Aanstaande zaterdag, 8 mei, houd ik een open dag voor geinteresseerden. Ik kan dan een en ander laten zien en vertellen over zonnestroompanelen, en heb ook de nodige materialen tot de beschikking om te bewonderen.

Zo zijn er voor de bezoekers informatiematerialen voorhanden van een van de groenste energiebedrijven, te weten GreenChoice, en natuurlijk is een thin-film zonnepaneel te zien (beschikbaar gesteld door Oskomera Solar Solutions). Dit paneel is opgebouwd uit koper, indium en selenium in tegenstelling tot de overbekende silicium bouwstoffen.

Reden te meer om eens op de koffie te komen op zaterdag van 11.00 tot 15.00u a.s.

Overige dagen van de Solar Days zijn op afspraak te bezichtigen.