March 29, 2023

Het energiepark Heijen is een project dat lokale ondernemers in de provincie Limburg zijn begonnen om duurzame energie op te wekken met behulp van zonnepanelen. Het park is opgezet om elektriciteit op te wekken uit hernieuwbare bronnen. Het project omvat zowel zonnepanelen als windturbines en warmte-isolatieinstallaties.

De installaties worden beheerd door LomboXlet, een joint venture initiatief van Eneco en WincoSolar, beide onderdeel van de provinciale energiefamilie in Limburg. Door dit initiatief willen ze meer werkgelegenheid creëren, maar ook de energievoorziening in de streek veiliger maken.

De functie van het park is dan ook meerdere taken tegelijk vervullen, namelijk het leveren van stroom, warmte en alternatieve energievoorziening aan lokale gemeentelijke overheden en burgers uit Heijen en omstreken. Zelforganiseerde coöperaties die ter plaatse actief zijn worden hierin betrokken als medefinancier, maar ook als ontwikkelaar en beheerder van de eigenprojecten.

Dankzij het park krijgen de bewoners meer controle over hun energievraag. Het laat hen direct participeren in het voordeel dat duurzame energie kan bieden voor hun gemeenschappen. Tegelijkertijd draagt dit bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot, waardoor we kunnen profiteren van schonere lucht, water en landschap voor toekomstige generaties.

Met het park Heijen wil de provincie Limburg echt een verschil maken in het creëren van duurzaamheid in Nederland. We hopen dat dit project uit kan groeien tot een voorbeeld voor andere regio’s.

Vandaag is het landschap van Heijen op sterkte veranderd met de opening van een zonne-energiepark. Het park is ontworpen voor het opwekken van duurzame energie die door ZonMw en publieke financiersfaciliteiten wordt gefinancierd.

De installatie bestaat uit 11.500 monokristalligne photovoltaïsche modules die het beoogde vermogen van ca. 3,2 MWp kunnen leveren. De installatie omvat 12 stille string omvormers die aangesloten zijn op een combinatie van ringspanning-omvormers en middenspanningsomvormers.

Er moest maanden hard gewerkt worden aan de bouw, waarbij duurzame materialen waar mogelijk in gebruik zijn genomen. De installatie is ook ontworpen om zo weinig mogelijk ruimte te bedekken en zo veel mogelijk ruimte te laten voor de lokale fauna en flora. Om te garanderen dat de ruimtelijke integratie van het park soepel verloopt, werd er nauwe samenwerking gezocht met de lokale overheid.

Het majoritaire rendement van dit park wordt gegarandeerd door een Power Purchase Agreement (PPA). Dit betekent dat Noord Limburg Energie consequent energie kan blijven produceren en leveren aan het lokale net.

Inclusief de bouwtijd, heeft de realisatie van dit project maar 3 jaar in beslag genomen. Na de officiële opening door directeur Menno Postema, heeft ze haar boodschap aan politiek-maatschappelijke stakeholders gericht: “duurzame energie is geen hype maar eerder een noodzaak en een fundamentele bouwsteen voor onze moderne maatschappij!