Productie Installatie Register en teruglevering

Sinds 2006 heb ik mijn zonnepanelen bij mijn toenmalig energiebedrijf (Essent) aangemeld. SImpelweg via een email naar de servicedesk van Essent onder vermelding “Ik ga door middel van zonnestroompanelen energie produceren en terugleveren, gebruikmaken van de Elektriciteitswet”. Daarmee was alles in kannen en kruiken, en meer is volgens de nederlandse wet ook niet nodig. Salderen werd keurig geregisteerd en verwerkt door Essent. Ook na overstap naar mijn huidige energiebedrijf GreenChoice, simpel geen problemen gehad. Let wel: mijn systemen vallen buiten de SDE-varianten in Nederland, net als vele andere kleine systemen.

Lees hier verder voor het vervolg….

Totdat… Ik 24 oktober 2013 een brief van Enexis ontving, om mijn installatie  aan te melden op het Productie Installatie Register via Enexis. Pardon? Al vanaf begin is men op de hoogte van mijn salderen (zie de meterstanden die periodiek door Enexis wordt opgenomen), en ik heb mij keurig aan de nederlandse wetgeving gehouden. Ik ga een netbeheerder niet wijzer maken dan noodzakelijk is, want… Enexis gaat ook geen vragen stellen als ik bijv. een 10kW jacuzzi aanschaf en in gebruik neem, toch? Enexis? En dat allemaal om uiterst dubieuze ‘verklaringen’ van sterke toename decentrale energieproductie,  ontwikkelingen van nieuwe en bestaande  elektriciteitsnetten. En what’s next? Bij duurzame enerigeproducerende eenheden het daltarief activeren zodat de zon schijnt?

Ik heb Enexis per email (gericht aan duurzaam.produceren.kv@enexis.nl) de volgende email gestuurd:

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 24 oktober 2013 jl. ontvangt u dit bericht.
Conform de wetgeving in Nederland heb ik in 2006 mijn toenmalige energiebedrijf/leverancier op de hoogte gebracht van het salderen rondom
duurzaam geproduceerde elektriciteit met behulp van geïnstalleerde zonnestroompanelen. Verdere details omtrent installatie is niet verplicht in wetgeving,
en krijgt u derhalve dan ook niet.
 
Daarmee heb ik mij conform de Nederlandse wet gehouden, en is verdere informatie niet noodzakelijk/essentieel/verplicht in welke hoedanigheid ook.
 
U zult het hiermee moeten doen, en u eveneens aan de wetgeving dienen te houden zoals deze van kracht is in Nederland.
 
Met vriendelijke groet,
 
In de hoop dat dit heldere en duidelijke email mijn standpunt bij Enexis voldoende licht in duisternis brengt (no pun intended), verwachtte ik wel een reactie. Helaas… alles bleef stil.
Tot op 29 november 2013 j.l. Enexis wederom een brief per post stuurde.
Concreet registreert Enexis zonder mijn toestemming onjuiste informatie in het PIR, waar ik dus NIET in wens te worden opgenomen (er is immer geen wettelijk recht daartoe!!).
Wederom mijn respons naar Enexis toe gestuurd, met de volgende email:

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw schrijven dd. 29-11-2013 en 24-10-2013 ontvangt u van mij dit bericht.
Ik heb u geen toestemming gegeven noch relevante informatie aangereikt om tegen mijn wil opgenomen te worden in  uw PIR (Productie Installatie Register).
Dit is zoals in de Elektriciteitswet nergens verplicht vermeld/genoemd en u dient u derhalve ook aan deze nederlandse wetgeving te houden.
Dat u baat heeft bij gedetailleerde gegevens van duurzame producenten heeft alleen voordelen voor u en andere netbeheerders, en zeker niet
de lokale energieproducerende huishoudens.
Ik verzoek u nogmaals om de gegevens te verwijderen aangezien u van mij GEEN toestemming heeft gekregen en er geen wettelijke
gegronde verplichting toe bestaat.
U heeft 14 dagen de tijd om te reageren, verneem ik daarna niets meer van u dan is dit een bevestiging dat u:
a) mijn gegevens uit uw PIR heeft verwijderd conform elektriciteitswet;
b) u deze maatregel ook bij anderen doorvoert (geen toestemming = geen registratie).
Ik word graag op de hoogte gehouden van uw keuze/beweegredenen, en zie met vertrouwen een correcte wijziging tegemoetkomen.
Intussen beraad ik mij op verdere stappen conform Wet Bescherming Persoonsgegevens en verder aandacht in de media.
Met vriendelijke groet,
Wederom geduldig afwachten op enige vorm van feedback. Let wel: intussen is het eerdere email adres  duurzaam.produceren.kv@enexis.nl al weer buiten gebruik, en nu gebruikt Enexis duurzaam.produceren@enexis.nl …
Ook nog via Twitter mijn ongenoegen geuit naar Enexis Webcare, en ‘men zou voor 15 december reageren’. Echter Enexis blijft  zwijgen, registreert klakkeloos ONJUISTE informatie zonder TOESTEMMING en wettelijke beweegredenen daartoe in een productie installatie register. Waar is mijn ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens” in deze???
Het Productie Installatie Register (PIR) is ook te bereiken via www.energieleveren.nl
Kijk ik via SIDN naar de eigenaar van deze website, dan is dat registrar.eu, een commercieel bedrijf (let wel: NIET zijnde het energiebedrijf Enexis bv.). Op de website energieleveren.nl staat ook niets over privacy en gebruik van ingevoerde gegevens, dus…. de koppeling met de commercie ligt snel gereed.
De motivaties voor registratie  op www.energieleveren.nl is ook falikant dubieus te noemen:
Reden ‘GELD’  is onjuist: de energiebedrijven zijn PER nederlandse Elektriciteitswet VERPLICHT te salderen (en daar zorg voor te dragen). Daarin staat NIET dat een registratie van een productie-eenheid hier zorg voor draagt!.
Reden ‘MILIEU’ is ook dubieus. Met de terugkoppeling van informatie rondom teruggeleverde energie kan een bedrijf al zien dat er geproduceerd wordt. Daar helpt een administratief gedrocht van een register NIET aan mee dit te vereenvoudigen.
Reden ‘VEILIGHEID’ is ook uiterst twijfelachtig: bij afwijkingen in de netspanning schakelen in Nederland de omvormers binnen een fractie UIT.
Ondanks mijn bezwaren en protesten wordt mijn adres kennelijk met onjuiste informatie geregistreerd  in een commerciel systeem waar geen meerwaarde uit blijkt, geen wetgeving achter ligt, en waar men mijn privacy niet kan waarborgen.
Ik hoop dat de politiek hier paal en perk aan zal stellen, en ga ondertussen in overleg met rechtsbijstand aangezien ik niet gediend ben van deze slordige handeling en onvrijwillige onwettige administratie waar ik EXPLICIET in communicatie naar Enexis in verzet heb.
Ik adviseer aan de duurzame energieproducenten van de particuliere tak om ook hier hard in verweer te treden. Er is geen wet die je daartoe verplicht, en de ‘motivaties’ van een register zijn uiterst dubieus.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.